Absolventi škôl by nemali zabudnúť na povinnosti voči zdravotnej poisťovni

BRATISLAVA – Absolventi stredných a vysokých škôl (VŠ) by nemali zabudnúť na povinnosti voči svojej zdravotnej poisťovni. Status študenta strácajú v deň, ktorý nasleduje po dni vykonania štátnej záverečnej skúšky. Povinnosti maturantov sa líšia podľa toho, či sa študent rozhodne pokračovať na VŠ, alebo nie. TASR o tom informovala Ivana Linetová z oddelenia komunikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP).

 

„Za absolventov strednej školy (SŠ) platí štát poistné najdlhšie do skončenia letných prázdnin, teda do 31. augusta kalendárneho roka, v ktorom ukončili stredoškolské štúdium. Ak maturant pokračuje v štúdiu na VŠ, zostáva aj naďalej poistencom štátu a nevzniká mu žiadna povinnosť vo vzťahu k zdravotnej poisťovni,“ uviedla manažérka oddelenia komunikácie VšZP Marianna Bublavá. Ak stredoškolák nepokračuje v štúdiu na VŠ, nezamestná sa alebo nezačne podnikať, môže sa prihlásiť na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. V takom prípade platí za neho zdravotné poistenie štát.

Na snímke budova Univerzity Komenského. Zdroj: TASR/Dano Veselský

Ak tak neurobí, musí sa najneskôr do 8. októbra kalendárneho roka prihlásiť vo svojej zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ zdravotného poistenia a poistné si začne hradiť sám. V prípade, že sa maturant chystá študovať na VŠ v niektorej z krajín EÚ, na ktorej je štúdium ekvivalentné s vysokoškolským štúdiom na Slovensku, zostane naďalej ako študent poistený na Slovensku. Zdravotné poistenie bude za neho platiť štát. Potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ vrátane štátu štúdia bude čerpať na základe európskeho preukazu zdravotného poistenia. Povinnosti absolventov prvého stupňa vysokoškolského štúdia sa rovnako odvíjajú od toho, či v štúdiu pokračujú, alebo nie.

„Ak do dovŕšenia 26 rokov veku pokračuje čerstvý bakalár vo vysokoškolskom štúdiu, štát za neho zaplatí poistné aj počas prázdnin až do zápisu na druhý stupeň štúdia. Od dovŕšenia 26 rokov veku do dovŕšenia 30 rokov veku to platí iba vtedy, ak ide o denné štúdium,“ spresnila Bublavá. Rovnako, potvrdenie o návšteve školy nie je potrebné predkladať každý rok, ak mladý človek študuje bez prerušenia na VŠ v Slovenskej republike. Túto informáciu oznamuje elektronicky zdravotnej poisťovni Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Za absolventov vysokoškolského štúdia druhého stupňa, ktorí v štúdiu pokračujú a zapíšu sa v tom istom roku na denné doktorandské štúdium, hradí štát poistné aj v období prázdnin až do zápisu. Za poistenca štátu sa považuje študent denného doktorandského študijného programu, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme, doktorand už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a nedovŕšil vek 30 rokov.

Viac o téme: absolventi, zdravotná poisťovňa

Súvisiace články