Spoločnosť Koronavírus Domáce

Advokáti pracujú aj cez lockdown, vláda by mala podľa SAK zvážiť pozastavenie lehôt

Ilustračná foto. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Na výkon advokácie platí výnimka a advokáti môžu poskytovať svoje služby aj počas lockdownu. V tomto období je však vhodné advokáta kontaktovať predovšetkým elektronicky. Pripomenula to Slovenská advokátska komora (SAK). Upozorňuje zároveň, že vzhľadom na obmedzené fungovanie súdov a úradov by mala vláda znovu zvážiť pozastavenie plynutia lehôt, ako to bolo na jej podnet prijaté na jar 2020.

 

“V čase protipandemických opatrení, keď poriadne nefungujú ani súdy a úrady, treba dbať aj na to, aby ľudia neprišli o možnosť domôcť sa spravodlivosti, či uplatniť si svoje nároky, napríklad aj pre uplynuté lehoty. Taktiež ak ide o súdne lehoty, ktoré sú často veľmi krátke, všetci pracujeme momentálne s rôznymi obmedzeniami a môže byť problematické niekedy tieto lehoty v týchto časoch dodržať,” priblížil predseda SAK Viliam Karas.

Komora tiež tvrdí, že advokáti už dlhodobo nemajú od štátu vyplatené peniaze za obhajoby ex-offo, ktoré už odobrili a ministerstvo spravodlivosti dlhuje advokátom už aj viac ako rok. Karas apeluje na predsedov súdov aj ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí), aby si štát plnil svoje záväzky. Podľa SAK ide o peniaze za tzv. obhajobu ex-offo, teda v prípadoch, keď obvinený nemá možnosť si obhajcu zabezpečiť sám a zabezpečuje mu ho a má zaplatiť štát. “Štát, ak je to možné, si následne poskytnuté financie vymáha od obvineného/odsúdeného, napríklad strhávaním zo zárobku vo výkone trestu. Ide rádovo o odmenu pre advokáta okolo 130 eur v prípade prvostupňového konania v trestnej veci, pre niektorých advokátov však ex-offo zastupovanie tvorí značnú časť ich príjmov,” uviedla hovorkyňa SAK Alexandra Donevová.

S opatreniami a obmedzeným fungovaním súdov a úradov advokátom pribudol aj ďalší problém, a to znížený objem práce a následne znížené príjmy. “Advokáti však nie sú zaradení ako možní príjemcovia vo väčšine dotačných schém štátu na podporu podnikateľov v koronakríze,” uzavrela hovorkyňa.