Domáce GPlus Spoločnosť Top

Aj banálny prehrešok vás môže stáť balík. Vyvarujte sa podobnému chovaniu a ušetrite

Ilustračná foto. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Výlety do prírody sa v posledných mesiacoch stali medzi verejnosťou najobľúbenejším spôsobom trávenia voľného času. Do veľkej miery sa pod to podpísal  koronavírus, ktorý na niekoľko mesiacov mnohé ďalšie aktivity obmedzil. Avšak spúšť, ktorá v lese zostáva, je len a len vizitkou ľudstva. Agrorezort začína byť bezradný a snaží sa výletníkom dohovoriť. Čo hrozí vandalom za poškodzovanie prírody a za čo môžu pokutovať aj vás?

 

Množstvo odpadu, ktorý nachádzajú lesníci v prírode, začína byť neúnosný. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa preto rozhodlo, apelovať na návštevníkov prírody, aby sa začali správať disciplinovane. ,,Bezohľadnosťou niektorých návštevníkov prírody dochádza k porušovaniu zákona o ochrane prírody a krajiny, zákona o poľovníctve, zákona o lesoch a zákona o veterinárnej starostlivosti,” uviedol agrorezort.

 

Agrorezort je z vyčínania turistov bezradný. Zdroj: FB / Polícia SR – Trenčiansky kraj

Najväčšie prehrešky

Narastajúci počet turistov sa postaral o čoraz väčšie poškodzovanie prírodného bohatstva. Už začiatkom augusta zaznamenali za jediný deň Štátne lesy 30 232 návštevníkov vysokohorského prostredia Tatranského národného parku. Bol tak pokorený rekord spred štyroch desaťročí. ,,Najviac ich lákalo Popradské pleso, spomedzi dvojice sledovaných vrcholov si prvenstvo už tradične udržali Rysy,” priblížilo ministerstvo pôdohospodárstva. Avšak okrem rozjímania v prírode nie je Slovákom cudzí ani vandalizmus, ,,zabúdanie” odpadu, ktorý si so sebou priniesli či porušovanie zákonov, ako napríklad nepovolený vjazd motorových vozidiel.

Neohľaduplným správaním sa, znečisťovaním lesných pozemkov a zakladaním skládok odpadu si turista môže vyslúžiť pokutu až do výšky 3 320 eur. ,,Pri využívaní lesov verejnosťou je každý povinný chrániť a nenarušovať lesné prostredie, rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa a pokyny obhospodarovateľa lesa, člena lesnej stráže a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva,” skonštatoval pre Glob.sk hovorca štátneho podniku Lesy SR Pavel Machava. Pokiaľ v prírode natrafíte na vandala, neváhajte ho nahlásiť príslušným orgánom štátnej správy v oblasti lesného hospodárstva a životného prostredia, Slovenskej inšpekcii životného prostredia či polícii.

 

So zvyšujúcim sa počtom návštevníkov v prírode, sa zvyšuje aj počet čiernych skládok. Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Držte si ho na uzde

Mnoho Slovákov si nevie výlet do prírody predstaviť bez svojho štvornohého miláčika. Avšak už v minulosti sa objavili prípady, kedy voľný pes uštval divú zver alebo ju roztrhal. V prípade, že dôjde k usmrteniu lesnej zveri psom, jeho majiteľ je povinný túto skutočnosť okamžite oznámiť užívateľovi poľovného revíru a nahradiť mu vzniknutú škodu. ,,V zmysle zákona o poľovníctve je v poľovnom revíri zakázaný voľný pohyb psa vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od osoby, ktorá psa vedie. To sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov a poľovníckych psov pri výcviku a výkone poľovníctva,” povedal pre Glob.sk Machava. Porušenie zákona sa trestá mastnou pokutou, ktorá sa dokáže vyšplhať do výšky 3 000 eur.

 

Na prechádzke so psom je potrebné myslieť aj na lesnú zver. Zdroj: pixabay.com

Nevedomosť sa neodpúšťa

Na poriadok v prírode dohliada hneď niekoľko hliadok, ako napríklad lesná stráž, poľovná stráž, stráž prírody či rybárska stráž. Porušovanie pravidiel na lesných pozemkoch sa nevypláca. Každému, kto stavia posedy, táborí mimo vyznačených miest, jazdí motorovými vozidlami tam kde nemá, vstupuje do lesných škôlok či ruší ticho, hrozí pokuta do výšky 165 eur. Ešte drahšie to vyjde toho, kto fajčí či odhadzuje tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva tvorby požiarov, pasie hospodárske zvieratá, narúša vodný režim či zakladá alebo udržiava otvorený oheň mimo vyznačených miest. Za takéto činy hrozí pokuta do výšky 1 000 eur.

 

Prečiny voči prírode sa trestajú pokutou. Zdroj: pixabay.com

Mohlo by vás zaujímať: