Spoločnosť Domáce

Aj na Slovensku sa obchoduje s ľuďmi. Obeťami sú tiež deti

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Obchodovanie s ľuďmi je skrytý zločin a deje sa aj na Slovensku. Až tretina obetí sú deti vykorisťované na Slovensku. Ide najmä o dievčatá, ktoré sú sexuálne vykorisťované a v týchto prípadoch dochádza k núteným sobášom. Uviedla to v rozhovore pre agentúru SITA projektová manažérka Stop obchodovaniu s ľuďmi Jana Verdura.

 

„Deti sú obzvlášť zraniteľné, keďže sa nedokážu adekvátne brániť praktikám dospelého páchateľa v prípade porušovania ich ľudských práv. Deti ľahšie nadväzujú dôverný vzťah, sú jednoduchšie zmanipulovateľné, často nedokážu vyhodnotiť situáciu ako vykorisťovanie. Spôsobená trauma má ďalekosiahle dôsledky na zdravý psychický a fyzický vývin aj v dospelosti, pokiaľ nie je zabezpečená psychologická pomoc,“ upozornila pri príležitosti Medzinárodného dňa proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi, ktorý si pripomíname dnes. Podľa nej je potrebné, aby ľudia boli vnímaví na svoje okolie, ale dôležité je tiež vzdelávať profesionálnych pracovníkov, ktorí pracujú denne s najzranitelnejšími skupinami žijúcimi na okraji spoločnosti, aby dokázali včas reagovať.

Projekt pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi začal fungovať v rámci Slovenskej katolíckej charity v roku 2008. Hlavným cieľom je priama pomoc obetiam s ich reintegráciou do spoločnosti poskytovaním komplexnej aj dlhodobej starostlivosti. Zabezpečujú im tiež asistované dobrovoľné návraty a prednávratovú asistenciu. „Každoročne máme v starostlivosti približne 30 klientov, toto číslo prezentuje len zlomok tých, ktorím sa podarilo oslobodiť z rúk obchodníkov a vstúpiť do programu podpory a ochrany obetí obchodovania, ktorého gestorom je informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality. Doteraz sme pomohli viac ako 100 obetiam znova zaradiť sa do spoločnosti prostredníctvom poskytovania komplexných služieb v rámci reintegrácie,“ priblížila Verdura. Dodala, že sa stretávajú s rôznymi prípadmi, najčastejšie však pracujú s ľuďmi, ktorí boli pracovne vykorisťovaní, nútení žobrať, či so ženami, ktoré boli sexuálne vykorisťované. „Doteraz sme mali v programe len tri rumunské deti, ktoré boli pracovne vykorisťované na Slovensku. V prípadoch pozitívnej identifikácie vykorisťovania detí preberá starostlivosť vo veľkej miere štát, prípadov však každoročne pribúda, najmä ide o dievčatá vo veku 12 až 16 rokov, ktoré sa stávajú obeťami nútených sobášov niekedy v kombinácii so sexuálnym vykorisťovaním,“ uviedla.

,,Deti ľahšie nadväzujú dôverný vzťah, sú jednoduchšie zmanipulovateľné, často nedokážu vyhodnotiť situáciu ako vykorisťovanie,”  vysvetlila projektová manažérka Stop obchodovaniu s ľuďmi. Zdroj: pixabay.com

„V rámci prednávratovej asistencie a asistovaného dobrovoľného návratu zabezpečujeme identifikáciu obete, jej potrieb, poskytujeme jej informácie o možnostiach riešenia jej aktuálnej situácie s cieľom získania jej dobrovoľného súhlasu s návratom do krajiny pôvodu, pričom sa snažíme o minimalizáciu stresových situácií pred a počas transportu v spolupráci so všetkými zainteresovanými subjektmi na území krajiny, kde sa obeť nachádza,“ vysvetlila Verdura. V rámci krízovej starostlivosti klientovi ponúknu bezpečné ubytovanie a služby zamerané na stabilizáciu. „Klientom sprostredkujeme zdravotnú starostlivosť a zabezpečíme psychologickú pomoc. Súčasťou je poskytovanie sociálneho poradenstva a asistencie, ako aj právnej pomoci. Pomáhame pri vybavovaní dokladov a sociálneho zabezpečenia, chránime ich práva a komunikujeme s rôznymi úradmi. S každým klientom máme individuálny plán pomoci, ktorý spoločne s nimi vytvárame. V rámci reintegrácie ich sprevádzame životom, pokiaľ sa nepostavia na vlastne nohy,“ podotkla. Dôležitou zložkou reintegrácie je aj aktivizácia klienta, pomoc pri uplatnení sa na pracovnom trhu a samostatné bývanie.

Slovensko je prevažne zdrojovou krajinou obchodovania s ľuďmi, no stáva sa čoraz viac cieľovou krajinou, t. j. k obchodovaniu dochádza aj na území Slovenska. Podľa projektovej manažérky sú Slováci ešte stále vykorisťovaní najmä v krajinách ako Nemecko, Rakúsko, Anglicko a Švajčiarsko. Ide najmä o prípady núteného žobrania, pracovného či sexuálneho vykorisťovania. Páchatelia týchto kriminálnych aktivít – tzv. obchodníci s ľuďmi, vždy využívajú zraniteľnosť svojich obetí alebo ich dôveru. Nemusí sa však jednať len o ľudí v núdzi, často sa prvotný nábor vykonáva prostredníctvom ponúk študijných pobytov, ponúk na sobáš, predstierania lásky a blízkeho vzťahu. Ohrozenou skupinou sa tým stávajú v podstate všetci, bez rozdielu vzdelania, národnosti či veku.

Slovensko je prevažne zdrojovou krajinou obchodovania s ľuďmi, no stáva sa čoraz viac cieľovou krajinou. Zdroj: pixabay.com

Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi bol vyhlásený v januári 1999 na Svetovej konferencii koalície proti obchodovaniu so ženami v bangladéšskej Dhake. Hlavným zámerom je zvýšiť povedomie o tomto celosvetovom probléme porušovania ľudských práv a zabezpečiť tak dôstojný život žien a mužov.