Servis Domáce GPlus Top

Bakalári, pozor! Štúdium v zahraničí musíte nahlásiť aj na našich úradoch

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Dnes si už takmer väčšina študentov popri vysokoškolskom štúdiu privyrába. Nielen titul, ale aj skúsenosti a prax sú neraz vstupenkou do dobrého zamestnania. Ak ste sa po ukončení I. stupňa vysokej školy rozhodli pokračovať na druhý, poradíme vám, na aké úrady sa máte obrátiť po čiastočnom ukončení štúdia. Letné mesiace sú totiž pre absolventov častokrát mätúce a mnohí nevedia, aké povinnosti im počas nich plynú.

 

Študent, ktorý sa rozhodol, že titul bakalára mu nestačí a plánuje pokračovať na druhom stupni vysokej školy, by si mal uvedomiť niekoľko povinností, ktoré ho viažu k slovenským úradom. Absolvent bakalárskeho štúdia si cestu do zdravotnej poisťovne nateraz môže ušetriť. Ak plánuje študovať ďalej a už len čaká na rozhodnutie o prijatí, stále je poistencom štátu. Z toho vyplýva, že oznamovacia povinnosť jeho budúcich krokov mu zaniká. Pokiaľ bude prijatý, naďalej za neho poistenie hradí štát. V prípade, ak na druhý vysokoškolský stupeň prijatý nebude, vtedy už musí túto skutočnosť oznámiť zdravotnej poisťovani a nahlásiť sa ako platiteľ poistného.

Dobrovoľný poplatok

Ani voči Sociálnej poisťovni takýto študent nemá žiadne povinnosti. Prihlásiť sa do tejto inštitúcie je na dobrovoľnej báze. Či už je teda absolvent zamestnaný alebo nie, či je zaevidovaný na úrade práce alebo nie, voči Sociálnej poisťovni nemá žiadne záväzky. Preto však ani nemôže očakávať žiadnu dávku z poisťovne. 

Voči Sociálnej poisťovni bakalár nemá žiadne povinnosit. Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

Nič netreba podceniť

S úradom práce je to však inak. Študent, ktorý neplánuje pokračovať ďalej a nemá prácu, by sa mal prihlásiť na úrade práce a požiadať o zaevidovanie medzi uchádzačov o zamestnanie. Nie je to však povinnosť. Pre čerstvého absolventa však z tohto kroku vyplýva hneď niekoľko výhod. Štát napríklad za človeka zaradeného v evidencií hradí zdravotné poistenie.

Študent pokračujúci na magisterskom štúdiu alebo na treťom stupni vysokej školy môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie hneď po štátnej záverečnej skúške. Úrad ho do takejto evidencie zaradí. Po prijatí na vyššie štúdium a predložení rozhodnutia o totmo prijatí však úrad takéhoto študenta vyradí.

Prihlásiť sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie absolvent môže, ale aj nemusí. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Cestou necestou

Častokrát si študent počas štúdia uvedomí, že chce spoznávať svet a okúsiť nové zážitky na vlastnej koži. Pokiaľ sa však absolvent vysokej školy rozhodne opustiť hranice štátu a pracovať, či študovať v zahraničí, jeho povinnosti sú omnoho rozsiahlejšie. Ak odíde na viac ako šesť mesiacov, musí zdravotnej poisťovni nahlásiť zánik positenia na Slovensku. U budúceho zamestnávateľa v zahraničí by si však mal overiť, či bude poistený. Doklad o tomto poistení musí slovenskej zdravotnej poisťovni doručiť do 8 dní.

V prípade, ak absolvent odíde do zahraničia a na Slovensku neplatil sociálne poistenie ani pred jeho odchodom, neplatí ani po vycestovaní. Ak je však prihlásený na Slovensku ako dobrovoľný platiteľ sociálneho poistenia, táto povinnosť mu nezaniká ani po jeho odchode. Je povinný naďalej platiť.

Ak sa študent poistí v zahraničí, musí sa v slovenskej zdravotnej poisťovni odhlásiť sám. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček