Spoločnosť Kauzy Domáce Top

Bašternák sa vo väzení nebude mať zle. Za odmenu môže von

Ladislav Bašternák na súde priznal vinu a oľutoval svoj čin. Zdroj: topky.sk/Jan Zemiar

BRATISLAVA – Odsúdený podnikateľ Ladislav Bašternák vie, kde strávi najbližšie roky. Už od včera je vo väzení v Dubnici nad Váhom, kde si v ústave s najnižším stupňom stráženia odpyká svojich päť rokov. Nebude mu pritom vôbec zle. Pokiaľ sa v base bude správať vzorne, môže sa dočkať rôznych výhod. Jednou z najlákavejších je možnosť opustiť ústav až na 5 dní.

 

Ladislava Bašternáka odsúdil v marci Krajský súd v Bratislave okrem iného na trest 5 rokov odňatia slobody. Strávi ich v ústave s najnižším stupňom stráženia. O tom, do ktorého ústavu Bašternák pôjde, rozhodlo Generálne riaditeľstvo zboru justičnej stráže podľa stupňa stráženia, dĺžky trestu, závažnosti trestnej činnosti, veku, zdravotného stavu, vzdelania, kvalifikácie a psychologického vyšetrenia osobnosti.

Po tom, čo sa Bašternák prihlásil v Bratislave, nasledovali povinné úkony. “Odsúdený je povinný po prijatí podrobiť sa osobnej prehliadke, lekárskej prehliadke, hygienickým, protiepidemickým opatreniam a zdravotným úkonom,” informoval Glob.sk Adrián Baláž, riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže. Bašternák pri nástupe príde o väčšinu svojho osobného majetku. “Odsúdenému sa odnímu najmä veci, ktorými by mohol byť ohrozený život, zdravie, majetok alebo bezpečnosť odsúdených alebo iných osôb, marený účel výkonu trestu alebo narušovaný ústavný poriadok,”  povedal Baláž.

Včera ho z hlavného mesta presunuli do Dubnice nad Váhom. Kapacita tohto ústavu je 704 osôb. Podľa internetovej stránky ústav funguje ako väzenie pre mužov už od októbra 1971. Väzni svoj čas trávia vzdelávaním sa, športom, ale aj prácou. Odsúdení majú záujem najmä o krúžky. Je tu možnosť navštevovať športový, záhradkársky, šachový, hudobný, čitateľský, krúžok šikovných rúk, žurnalistický, akvaristický a pod vedením väzenského kaplána vedenú Biblickú školu. Väzni však môžu aj pracovať pre rôzne firmy, ktoré si v ústave objednávajú služby.

Väznica v Dubnici nad Váhom je určená pre mužov. Zdroj: ZVJS

Súčasťou sú tiež rozhovory  s psychológom či skupinové sedenia. Odsúdeným sa vo väznici venujú odborníci, ktorí sa snažia pracovať s každým väzňom tak, aby v budúcnosti trestný čin nezopakoval.

K dispozícií je aj rozsiahla knižnica, kde je domáca i cudzojazyčná literatúra. Veriaci väzni majú možnosť navštevovať omše či hovoriť s kaplánom. Okrem neho sú v ústave aj zástupcovia iných registrovaných cirkví. Odsúdení tiež môžu športovať, organizujú sa tu rôzne športové turnaje či súťaže.

Časť väznice bola len minulý rok zrekonštruovaná. Prerábka zhltla viac ako 6 miliónov eur. Práve vďaka opravám sa zvýšila kapacita ústavu, ale aj kvalita života odsúdených.

Bude na izbe?

Vo väzení s najnižším stupňom stráženia však väzni nebývajú len v celách, častejšie sú to izby. “Ubytovacia plocha v cele alebo izbe pre odsúdeného je najmenej 3,5 m2 (odsúdenej žene a mladistvému 4m2) . Pre každého odsúdeného je v cele alebo izbe lôžko s matracom, podhlavníkom, prikrývkou, lôžkovou bielizňou a stolička. V cele alebo izbe musí byť stolík, rozhlas, elektrické osvetlenie,” objasnil Baláž.

Na uloženie osobných vecí, odevu a bielizne sa každému odsúdenému poskytuje uzamykateľná skrinka. Počet odsúdených na izbe alebo cele nie je zákonom stanovený. V okolí hlavného mesta je pre odsúdených mužov zaradených v minimálnom stupni stráženia profilovaných niekoľko miest, patrí tam napríklad ústav Bratislava, Hrnčiarovce, Nitra, Dubnica nad Váhom.

Práva a výhody

Keďže Bašternák je zaradený do najnižšieho stupňa stráženia, znamená to preňho najmenej obmedzení a najviac výhod za dobré správanie.

Bez ohľadu na stupeň stráženia má odsúdený právo: 

–          prijímať návštevu blízkych osôb najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní dvoch hodín

–          raz za tri mesiace (mladistvý raz za mesiac) prijať balík s vecami osobnej potreby obsahujúci fotografie, vlastné knihy, časopisy, študijné materiály, potreby na korešpondenciu a iné veci osobnej potreby povolené riaditeľom ústavu do hmotnosti dvoch kilogramov

–          najmenej dvakrát za kalendárny mesiac na vlastné náklady telefonovať v trvaní najmenej 20 minút prostredníctvom telefónneho zariadenia umiestneného v ústave

–          na bezhotovostný nákup potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí v predajni zriadenej v ústave najmenej raz za kalendárny týždeň

Za dobré správanie by však jeho život nemusel byť vôbec až tak zlý. Ak by si svoje povinnosti plnil dostatočne, mohli by ho z basy pustiť na celých 5 dní. Aj toto je jedna z výhod pobytu vo väznici s nízkym stupňom stráženia.

Odsúdení v tomto ústave majú niekoľko výhod oproti iným. 

–          odsúdených ubytujú na izbách, nie celách

–          návštevy odsúdených sa vykonávajú priamym kontaktom

–          ubytovne odsúdených od budíčka do večierky sa neuzamykajú

–          odsúdení majú povolený pohyb vo vymedzených priestoroch ústavu

–          odsúdení sa zaraďujú do práce na pracoviskách mimo ústavu

–          odsúdeným v súvislosti s plnením pracovných úloh možno povoliť voľný pohyb aj mimo ústavu

Z piatich len dva a pol

Bašternák pritom za mrežami nemusí stráviť plných päť rokov. Po odpykaní dvoch tretín trestu alebo už po odpykaní polovice trestu sa môže dostať na slobodu. O jeho podmienečnom prepustení za splnenia viacerých podmienok by napokon rozhodoval súd v obvode, ktorého si Bašternák trest odpykáva.

Galéria
Na snímke zrekonšštruované priestory väznice počas odovzdania v Ústave na výkon trestu odňatia slobody 25. apríla 2018 v Dubnici nad Váhom. FOTO TASR – Radovan Stoklasa
Na snímke zrekonšštruované priestory väznice počas odovzdania v Ústave na výkon trestu odňatia slobody 25. apríla 2018 v Dubnici nad Váhom. FOTO TASR – Radovan Stoklasa
Na snímke zrekonštruované priestory väznice poèas odovzdania v Ústave na výkon trestu odòatia slobody 25. apríla 2018 v Dubnici nad Váhom. FOTO TASR – Radovan Stoklasa
FOTO TASR – Radovan Stoklasa
Väznica v Dubnici nad Váhom. Zdroj: ZVJS
Väznica v Dubnici nad Váhom. Zdroj: ZVJS
Ostnaté drôty a plot v Ústave na výkon trestu a odňatia slobody, 24. decembra 2014 v Dubnici nad Váhom. Zamestnancov a odsúdených v ústave na Štedrý deò navštívil minister spravodlivosti TomᚠBorec. FOTO TASR – Radovan Stoklasa
Väznica v Dubnici nad Váhom. Zdroj: ZVJS
Väznica v Dubnici nad Váhom. Zdroj: ZVJS
Väznica v Dubnici nad Váhom. Zdroj: ZVJS
Väznica v Dubnici nad Váhom. Zdroj: ZVJS
Väznica v Dubnici nad Váhom. Zdroj: ZVJS
navigate_before
navigate_next