zrekonštruované priestory väznice exteriér - Na snímke zrekonštruované priestory väznice …

Na snímke zrekonštruované priestory väznice poèas odovzdania v Ústave na výkon trestu odòatia slobody 25. apríla 2018 v Dubnici nad Váhom. FOTO TASR – Radovan Stoklasa