Župné voľby Top

Bilancia ľudí, ktorí chcú byť županmi: Kandidátov na predsedov VÚC je o 14 menej

BRATISLAVA – Kandidáti na predsedov a poslancov samosprávnych krajov mali zo zákona dnes do 7:00 možnosť vzdať sa svojej kandidatúry. Na osem krajských predsedníckych stoličiek spolu kandidovalo 92 záujemcov, do dnešného dňa do 7:00 sa podľa údajov odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra (MV) SR kandidatúry vzdali alebo boli odvolaní 14 kandidáti.

Zaregistrovaných bolo spolu kandidátov na poslancov 2 902 a do dnešného termínu je ich už po písomnom vzdaní sa, späťvzatí alebo odvolaní kandidatúry o 38 menej, teda 2 864. Ako informovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Sekcie verejnej správy MV SR Eva Chmelová, vyplýva to z doručených oznámení volebných komisií samosprávnych krajov.

Oznamy o tom, kto už nekandiduje

Kandidáti mohli stiahnuť svoju kandidatúru do 48 hodín pred dňom konania volieb, teda do dnešného rána, do 7:00. Keďže hlasovacie lístky boli vytlačené oveľa skôr, bude oznam o tom, kto už nekandiduje, v každej volebnej miestnosti. „Odporúčali sme, aby zoznam bol umiestnený za každou zástenou, kde voliči upravujú hlasovacie lístky,“ uviedla Chmelová.

Dodala, že každá okrsková komisia by mala tiež počas hlasovania kontrolovať, či niekto tento zoznam nestrhol alebo nepoškodil. Voliči môžu zistiť, kto kandiduje v ich kraji, cez webstránku Ministerstva vnútra SR, respektíve na webstránkach jednotlivých samosprávnych krajov.

Vzdanie sa najneskôr 48 hodín pred voľbami

Podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva späťvzatie kandidačnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa kandidatúry samotným kandidátom a odvolanie kandidatúry politickou stranou alebo koalíciou je možné najneskôr 48 hodín pred začatím volieb. Politická strana alebo koalícia môže vziať späť svoju kandidačnú listinu písomne prostredníctvom splnomocnenca.

Kandidát musí vzdanie sa kandidatúry urobiť v listinnej forme a jeho podpis musí byť úradne osvedčený. Politická strana alebo koalícia, ktorá kandidáta kandidovala, môže odvolať kandidáta písomne prostredníctvom splnomocnenca.

Funguje aj späťvzatie

Späťvzatie kandidačnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry musí byť doručené predsedovi volebnej komisie samosprávneho kraja, ktorý zabezpečí ich zverejnenie vo volebných miestnostiach.

Späťvzatie kandidačnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry nemožno vziať späť. Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátov, zostávajú údaje o ňom na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.

Kto odstúpil?

V Bratislavskom samosprávnom kraji sa vzdal kandidatúry na predsedu Ľubomír Kolárik (Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov). V Trnavskom kraji sa vzdal kandidatúry na predsedu Jaroslav Cehlárik (nezávislý kandidát).

V Žilinskom kraji sa kandidatúry na predsedu kraja vzdal Kristián Hoffmann (Strana zelených Slovenska). V Banskobystrickom kraji (BSK) podľa údajov MV SR nekandidujú šiesti kandidáti na predsedu kraja.

Veľký exodus v BBSK

Na predsedu BSK nekandiduje Viliam Baňák (JEDNOTA – ľavicová strana Slovenska), JEDNOTA – ľavicová strana Slovenska totiž vzala späť svoju kandidačnú listinu na predsedu kraja.

Svojej kandidatúry sa vzdali: Martin Klus (SaS, OĽANO, NOVA, KDH, OKS), Stanislav Mičev (nezávislý), Ivan Saktor (nezávislý) a Jozef Šimko (nezávislý). Strana Nezávislosť a Jednota odvolala kandidatúru Zdenka Očovana.

Ako na východe?

V Prešovskom kraji sa kandidatúry na predsedu kraja vzdal Milan Šteiner (Strana zelených Slovenska). V Košickom kraji sa vzdali kandidatúry traja a jeden bol odvolaný. Kandidatúry na predsedu kraja sa vzdali: Jozef Bobík (nezávislý), Vladislav Stanko (nezávislý) a Ján Struk (Strana moderného Slovenska, SMS).

Odvolali kandidatúru Adama Šepetku (strana Nezávislosť a Jednota). V Trenčianskom a Nitrianskom kraji ostávajú podľa údajov ministerstva vnútra všetci kandidáti, ktorí sa zaregistrovali.

Kto môže voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov majú občania SR a cudzinci, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov. Podmienkou je tiež trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia kraja. Voliť v krajských voľbách sa dá iba v mieste trvalého bydliska. Neexistuje voličský preukaz, s ktorým sa napríklad vo voľbách do Národnej rady SR dá hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku.

Každý volič totiž môže voliť iba poslancov, ktorí patria do jeho voličského obvodu. Z tých istých dôvodov sa nedá hlasovať poštou zo zahraničia. Presný počet voličov zapísaných do zoznamov voličov bude známy až z volebných zápisníc.

Funguje aj infolinka

Z demografickej štatistiky vyplýva, že k termínu volieb, k 4. novembru je odhadovaný počet voličov 4 435 000. Z nich prvovoličov, pre ktorých budú novembrové krajské voľby vôbec prvou príležitosťou využiť svoje volebné právo, je približne 95-tisíc.

Na otázky o sobotňajších krajských voľbách odpovedajú na volebnej infolinke. Informačnú telefonickú linku prevádzkuje ministerstvo vnútra na bratislavských telefónnych číslach 02/48592312 a 02/48592313.

Volajúcim odpovedia do piatka 3. novembra od 7:00 do 15:30 a v deň volieb, v sobotu 4. novembra od 7:00 do 22:00 na otázky týkajúce sa volieb, voličov, ich práv, povinností, organizačného zabezpečenia volieb a podobne. Infolinka je určená výlučne voličom a zamestnanci ministerstva vnútra na nej neposkytujú informácie právnickým osobám, médiám, politickým stranám a obciam.

Foto: SITA