Regióny Nitra

Budeme mať historicky prvý nížinný národný park!

Nížinný park by mal nadviazať na rakúsky Donau-Auen. ZDROJ: naturland-noe.at
KOMÁRNO – V dunajských regiónoch južného Slovenska by mal vzniknúť historicky prvý nížinný národný park na Slovensku. Návrh Národného parku Podunajsko, ktorý pripravuje Ministerstvo životného prostredia SR, počíta s územím s rozlohou 18.000 hektárov, ktoré by sa tiahlo od Devína po obec Chľaba pri Štúrove. Informoval o tom štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Michal Kiča.
Viacerí zástupcovia samospráv zámer vzniku budúceho národného parku podporujú a pozitívne hodnotia fakt, že sa v prípade Národného parku Podunajsko neuvažuje o vyhlásení ochranného pásma. Na stretnutí so štátnym tajomníkom ich zaujímali najmä otázky súvisiace s existenciou národného parku, podporou zo strany Environmentálneho fondu, vzťahom k rybárstvu a poľovníctvu, rozvojom turistického ruchu, ale aj spôsobom riešenia problémov s kalamitou komárov.
Zámer vyhlásiť prvý nížinný národný park na Slovensku je podľa slov Kiču dôležitý nielen z hľadiska ochrany prírody a krajiny, ale aj z hľadiska ochrany vodných zdrojov. Národný park Podunajsko by nadviazal na existujúce národné parky v susedných štátoch (Národný park Donau-Auen v Rakúsku či národné parky Fertő–Hanság a Duna-Ipoly v Maďarsku). Zriadenie národného parku aj na slovenskej strane Dunaja by vytvorilo organizačno-koncepčné zastrešenie nad parciálne chránenými maloplošnými areálmi.