Regióny Partizánske

Budúcu podobu Námestia SNP v Partizánskom určí architektonická súťaž

Zdroj: partizanske.sk

PARTIZÁNSKE – Budúcu podobu Námestia SNP v Partizánskom pomôže určiť súťaž. Projektom chce mesto zabezpečiť revitalizáciu priestoru tak, aby v ňom zachovalo zeleň a prípadne ju rozšírilo, ako i výhľad na dominanty námestia. Na zámere obstarania projektovej dokumentácie sa uzniesli partizánski mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.

 

Architektonická súťaž nadväzuje na nedávnu asanáciu výškovej budovy na Námestí SNP. “Po dohode s vedením Slovenskej komory architektov nejdeme len do územia od výškovej budovy po kostol, ale od domu kultúry na celé námestie tak, aby štúdia, ktorá zvíťazí, bola štúdiou perspektívy do ďalších desaťročí, ako by mohlo vyzerať celé námestie,” načrtol pre TASR primátor Jozef Božik.

Mesto tak podľa neho nechce rozdeliť námestie na polovicu, ale urobiť kompaktnú štúdiu, ktorá bude istým návodom aj pre budúce samosprávy, lebo dnes na to mesto peniaze nemá. “Centrum je vizitkou aj centrom diania v každom meste. Preto chceme urobiť víziu aj s vykonávacím projektom, ktoré by boli do istej miery smerodajné pre ďalšie generácie,” zhrnul.

Cieľom súťaže je získať najvhodnejší návrh riešenia územia. Architekti v ňom budú musieť zohľadniť i viaceré požiadavky samosprávy. Medzi ne najmä patrí zachovanie plošnej celistvosti parku a podpora jeho vodozádržnej funkcie, rekonštrukcia komunikácií, verejného osvetlenia či riešenie cyklodopravy a spôsobu parkovania.

Náklady na súťaž predstavujú približne jedno percento z celkových nákladov na revitalizáciu územia. Súťaž by mala podľa odhadu radnice potrvať od štyroch do ôsmich mesiacov.