Regióny Bytča

Boj o Tisov dom! Bytča nechce, aby sa z neho stalo pútnické miesto neofašistov a neonacistov

Tisov dom

BYTČA – Mestská rada v Bytči odporučila na štvrtkové rokovanie mestského zastupiteľstva  uznesenie, v ktorom navrhuje nevyhovieť žiadosti občianskeho združenia Slovenský dejepisný spolok o odkúpenie časti rodného domu Jozefa Tisa. Informoval o tom primátor mesta Bytča Miroslav Minárčik.
      

 

Mestská rada odporúča vypracovať cenovú ponuku, respektíve rozpočet opravy havarijného stavu Tisovho domu (strechy a štítovej steny). Následne prerokovať vypracovanú cenovú ponuku, rozpočet opravy havarijného stavu v orgánoch mesta Bytča, uvádza sa v uznesení.
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov  vyzval Mestské zastupiteľstvo v Bytči, aby vo štvrtok neodsúhlasilo predaj časti rodného domu Jozefa Tisa Slovenskému dejepisnému spolku. Ak by k predaju došlo, podľa zväzu sa z domu stane pútnické miesto neofašistov a neonacistov. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov vyzval aj premiéra Eduarda Hegera a ministerku kultúry Natáliu Milanovú, aby zriadenie verejného múzea či obdobné využitie priestorov Tisovho rodného domu finančne podporili. Napriek komplikovanému vlastníckemu vzťahu k domu má podľa zväzu vláda možnosti, aby mesto nebolo k predaju zvyšku domu nútené z finančných dôvodov.

“Veľmi si vážim aktivitu členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, aby mestu pomohli zriadiť v uvedených priestoroch múzeum. Mesto má mnoho významných rodákov, ktorí si určite zaslúžia zviditeľnenie, o čo sa budeme spoločne snažiť,” povedal Minárčik.