Domáce

Bytové domy sú podľa stavebného experta navrhované tak, aby vyhovovali aj mimoriadnej situácii pri požiari

Ilustračné foto - Zdroj: TASR / Milan Kapusta

BRATISLAVA – Všetky stavby, vrátane bytových domov, sú podľa Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) navrhované tak, aby vyhovovali aj mimoriadnej situácii v prípade požiaru.

Spĺňajú aj druhú základnú požiadavku na stavby – požadovanú odolnosť v prípade požiaru, tzv. “požiadavku nezrútenia”. “Sú navrhnuté a zhotovené tak, aby s požadovanou spoľahlivosťou odolali aj prípadnému lokálnemu výbuchu v dôsledku úniku plynu zo spotrebičov v bytovom dome – nízkotlak maximálne do päť kilopascalov (kPa), bežne okolo dvoch kilopascalov,” uviedol predseda SKSI Vladimír Benko. V prípade výbuchu a požiaru paneláka v Prešove bola podľa neho explózia extrémne silná, nie bežná v bytových domoch. “Zrejme prišlo k nahromadeniu enormného množstva plynu nie vplyvom poškodení lokálnych bytových spotrebičov, ale prienikom plynu z poškodeného stredotlaku do 400 kilopascalov z ulice,” upozornil šéf komory stavebných inžinierov.

Následkom výbuchu sa v postihnutom dome, postavenom v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, zrútilo schodisko. To bolo naprojektované a zhotovené z prefabrikátov tak isto, ako vo všetkých ostatných desiatkach tisíc bytoviek nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách Európy a sveta. “V čase projektovania a zhotovenia spĺňalo všetky požiadavky na stavby aj bezpečnostné predpisy,” priblížil Benko. V prípade lokálneho výbuchu podľa neho vzniknú lokálne poškodenia v mieste výbuchu, ale určite sa nezrúti celý schodiskový priestor. “Najbežnejšie sa stáva, že pri potrebnom uvoľnení pretlaku z výbuchu vyletí najslabšia stena v konštrukcii, čo v panelových domoch bývajú poväčšine obvodové panely, v prípade horného podlažia aj strešné panely,” upozornil.

V tomto štádiu vyšetrovania by podľa predsedu SKSI bolo predčasné a aj neobjektívne určovať alebo špekulovať o prípadnej zodpovednosti fyzických alebo právnických osôb. Tvrdí, že bez odborného určenia skutočných príčin výbuchu nie je možné určiť zavinenie a už vôbec nie zodpovednosť konkrétnych osôb. “V danom prípade je nutné počkať na výsledky znaleckého dokazovania, odborné závery prizvaných špecialistov a odborníkov. Aj vyšetrovatelia Policajného zboru SR a zaisťovatelia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) potrebujú pre svoju prácu podklady odborníkov, špecialistov a znalcov. Až po predložení týchto záverov bude možné určiť, kto a v akom rozsahu porušil svoje povinnosti, právne predpisy a či tieto porušenia sú v príčinnej súvislosti s výbuchom v bytovom dome,” tvrdí Benko. Predseda stavebných inžinierov považuje za najdôležitejšie, aby kompetentné orgány zabezpečili definovanie nových nastavení vo vykonávacích predpisoch, ktoré by sa dali v krátkom čase zaviesť do praxe, aby sa čo možno najúčinnejšie predchádzalo pochybeniam vyplývajúcim aj z tejto tragickej udalosti.

Slovenská komora stavebných inžinierov v spojitosti s nedávnym výbuchom a požiarom bytového paneláka v Prešove ponúkla krízovému štábu mesta odbornú pomoc pre obyvateľov bytových domov, ktorí utrpeli škody na stavebných konštrukciách. “SKSI spolu s Ústavom súdneho znalectva a Katedrou betónových konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity poskytla odborníkov, ktorí za pomoci pracovníkov Hasičského a záchranného zboru Prešov osobne prehliadli a zdokumentovali nosné konštrukcie menej poškodených podlaží,” poznamenal Benko. Jedným z cieľov tímu špecialistov podľa neho bolo aj podporiť zodpovedných statikov v Prešove, pomôcť krízovému štábu rozhodnúť o spôsobe odstraňovania poškodených horných podlaží a tiež pripraviť mu odborné argumenty na rozhodnutie, v akom stave sú nosné konštrukcie bytového domu do ôsmeho podlažia, ako aj prispieť odbornými závermi k potrebným podkladom pre zistenie príčin výbuchu.