Politika Spoločnosť Domáce Top

Čaputová má za sebou ďalšiu premiéru. Počas nej vzdala hold dvadsiatke osobností

Prezidentka Zuzana Čaputová udeľuje štátne vyznamenanie osobnosti novembra 1989 Zuzane Mistríkovej. Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

BRATISLAVA – Politici, vedci, lídri v časoch významných dejinných udalostí, ale aj lekári či športovci. Začiatok januára už tradične patrí udeľovaniu štátnych vyznamenaní. Dnes sme mohli byť svedkami už 27. ročníka veľkolepej slávnosti. Prvýkrát však bola pod taktovkou prezidentky Zuzany Čaputovej. Tá sa pri príležitosti výročia našej samostatnosti rozhodla takýmto spôsobom vzdať hold dvadsiatke osobností.

 

Podľa Čaputovej každá krajina potrebuje na svoj úspech výnimočných ľudí s výnimočným prínosom pre svoju vlasť. A takých Slovensko má. “Považujem za česť a privilégium, že všetkým vám, ktorí si teraz prevezmete vyznamenania, môžem v mene republiky a jej obyvateľov poďakovať za všetko, čo ste pre nás urobili a ešte určite urobíte,” povedala Čaputová vo svojom príhovore. “Bez poctivej a každodennej práce miliónov ľudí by žiaden štát nemal šancu na úspech. Na státisíce neznámych hrdinov každodennosti preto nesmieme nikdy zabúdať,” vyhlásila.

Mimoriadne zásluhy

Slávnostný galavečer sa odohral za účasti predsedu parlamentu Andreja Danka, premiéra Petra Pellegriniho, bývalých prezidentov Andreja Kisku, Ivana Gašparoviča a Rudolfa Schustera. Prítomný bol aj predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan či poslanci parlamentu.

Udelením štátnych vyznamenaní Slovenská republika oceňuje “mimoriadne zásluhy o Slovenskú republiku, jej vznik, o vznik a budovanie demokratickej spoločnosti, mimoriadne zásluhy alebo významné zásluhy o obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky, mimoriadne výsledky alebo významné výsledky práce, hrdinské činy a iné výnimočné činy”.

Spolu s vyznamenaním sa odovzdáva zároveň aj listina o udelení vyznamenania. Finančná odmena však s ocenením spojená nie je. Podľa Ústavy SR štátne vyznamenania udeľuje prezident, “ak na to nesplnomocní iný orgán”. Návrh, koho vyznamenať, však môže predložiť aj parlament a vláda. Konečné rozhodnutie je však už výsostne v rukách hlavy štátu.

Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

Čaputová siahla po Mikloškovi či Horákovej

PETER ZAJAC – štátne vyznamenanie, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. Zajac je osobnosť roku 1989, slovenský literárny vedec a politik. Čaputová ho vyznamenala vzhľadom na 30. výročie revolúcie, ktoré sme oslávili vlani v novembri.

ZUZANA MISTRÍKOVÁ – štátne vyznamenanie, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. Mistríková je podobne ako Zajac osobnosťou roka 1989. Patrila k študentským lídrom Nežnej revolúcie.

BRANISLAV TVAROŽEK – štátne vyznamenanie, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. Tvarožek bojoval proti obom totalitám a spolu s Martinom Janecom, ktorý bol tiež dnes vyznamenaný, boli príslušníkmi Vysokoškolského strážneho oddielu generálov Goliana a Viesta.

ZORA BÚTOROVÁ – štátne vyznamenanie, Pribinov kríž II. triedy. Bútorová je sociologička, ktorá sa okrem iného ako jedna z prvých na Slovensku venovala po páde komunizmu ženám.

IGOR LUTHER – štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy. Luther je medzinárodne uznávaný kameraman.

MARTIN JANEC – štátne vyznamenanie, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. Janec bol súčasťou protifašistického a protikomunistického odboja. Vyznamenanie za neho prebrala dcéra Katarína Vicianová. Janec sa o tejto pocte dozvedel pred pár týždňami, žiaľ, slávnostného galavečera sa už nedožil.

HELENA BARANCOVÁ – štátne vyznamenanie, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. Barancová je profesorka, dekanka fakulty, venuje sa pracovnému právu a právu sociálneho zabezpečenia. Je tiež členkou rôznych Vedeckých rád či rekodifikačnej komisie pre prípravu nového Občianskeho zákonníka.

JÁN CIBUĽA – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam. Cibuľa bol prvý rómsky lekár v Československu, jeden zo zakladateľov a tiež bývalý prezident Medzinárodnej rómskej únie. Patril tiež medzi kandidátov Nobelovej ceny za mier. Radí sa medzi najvýznamnejšie rómske osobnosti. Vyznamenanie prebral jeho syn David Cibuľa.

ALŽBETA RAJTEROVÁ – štátne vyznamenanie, Pribinov kríž II. triedy. Rajterová je známa muzikologička, dramaturgička, bývala riaditeľka Slovenskej filharmónie a organizátorka hudobného života.

TIBOR SOÓS – štátne vyznamenanie, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. Soós je tréner a funkcionár v rýchlostnej kanoistike. Má za sebou výnimočné úspešné trénerské pôsobenie a vychoval niekoľko úspešných olympionikov.

ONDREJ DEMÁČEK – štátne vyznamenanie, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. Demáček je stredoškolský učiteľ informatiky.

MÁRIA ŠUSTROVÁ – štátne vyznamenanie, Pribinov kríž III. triedy. Šustrová je doktorka, ktorá sa zameriava na Downov syndróm.

JOZEF PLACHÝ – štátne vyznamenanie, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. Plachý je jeden z najúspešnejších športovcov Československa. Venoval sa atletike a má na konte viacero úspechov v rôznych bežeckých disciplínach.

SILVIA PASTOREKOVÁ – štátne vyznamenanie, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. Pastoreková je známa virologička a tiež úspešná vedecká pracovníčka.

PAVEL SADLOŇ – štátne vyznamenanie, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. Sadloň sa za 30 rokov stal ako riaditeľ gymnázia uznávaným odborníkom v oblasti vzdelávania a vzdelávacej politiky.

ANDREJ BÁN – štátne vyznamenanie, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. Bán je známy fotograf, reportér a publicista.

KLÁRA KUBIČKOVÁ – štátne vyznamenanie, Pribinov kríž II. triedy. Kubičková je známa historička architektúry.

RUDOLF URC – štátne vyznamenanie, Pribinov kríž I. triedy. Urc je režisér, scenárista a dramaturg. Patrí medzi významných umelcov v oblasti filmového umenia a najmä animovaného filmu.

MILADA HORÁKOVÁ – štátne vyznamenanie, Rad bieleho dvojkríža I. triedy in memoriam. Horáková bola česká právnička a politička. Od pádu komunistickej totality v novembri 1989 je považovaná za symbol protikomunistického odboja a odporu. Ocenenie prebrala Erika Mačáková, členka Klubu Milady Horákovej.

FRANTIŠEK MIKLOŠKO – štátne vyznamenanie, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. Mikloško je známy slovenský politik, ktorý výrazne prispel k pádu totality.

Branislav Tvarožek si z rúk Zuzany Čaputovej preberá vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

Štátne vyznamenania:

Rad Bieleho dvojkríža

Udeľuje sa občanom iných štátov ako SR.

Rad Andreja Hlinku

Udeľuje sa občanom SR, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o vznik SR.

Rad Ľudovíta Štúra

Udeľuje sa občanom SR, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva i slobody a ich ochranu, obranu a bezpečnosť SR, za mimoriadne zásluhy v oblasti politiky, riadenia a správy štátu, o rozvoj v oblasti hospodárstva SR, územnej samosprávy, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia, športu a v sociálnej oblasti alebo za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí. Výnimočne aj vojenským útvarom a vojenským zväzkom.

Kríž Milana Rastislava Štefánika

Udeľuje sa občanom SR, ktorí sa s nasadením vlastného života zaslúžili o obranu SR, o záchranu ľudského života alebo záchranu značných materiálnych hodnôt.

Pribinov kríž

Udeľuje sa občanom SR, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o hospodársky, sociálny alebo kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.

Medaila prezidenta

Udeľuje sa občanom SR, ktorí sa významne zaslúžili o riadenie a správu štátu, o rozvoj v oblasti obrany a bezpečnosti, hospodárstva, územnej samosprávy, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia, športu a v sociálnej oblasti alebo za významné šírenie dobrého mena SR v zahraničí, občanom SR, ktorí sa s nasadením vlastného života zaslúžili o záchranu ľudského života, či záchranu značných materiálnych hodnôt. Výnimočne sa udeľuje aj občanom iných štátov.