Zahraničné

Český minister otvorene o utečencoch: Hrozba radikalizácie v Európe a návrh riešenia

BRATISLAVA – Odmietanie kvót migrantov znamená odmietanie solidarity v Európe a ohrozenie jednoty Európskej únie. Uviedol to bývalý český minister zahraničných vecí Cyril Svoboda.

Podľa jeho slov je odmietanie kvót hrubou chybou, a to politickou, mravnou i strategickou. “Politickou preto, lebo by sme mali tento problém riešiť ako celoeurópsky, mravnou preto, lebo je našou povinnosťou postarať sa o ľudí v núdzi a strategickou preto, lebo súčasný odmietavý postoj viacerých štátov môže vyústiť do radikalizácie v krajinách južnej Európy, kde sa koncentruje súčasná utečenecká vlna,” vysvetlil Svoboda. “Ak to zhrnieme, odmietanie kvót je cesta ako rozbiť súdržnosť únie.”

Kriticky sa vyjadril ku zovšeobecňovaniu, ktoré vedie k názorom, že utečenci predstavujú bezpečnostné riziko. Nesúhlasí ani s tým, aby sa ochota prijímania migrantov selektovala podľa vierovyznania či krajiny pôvodu utečencov. “Ak uznávame, že sme si všetci rovní v otázke práv a ľudskej dôstojností, nemôžeme k tomu pristupovať podľa toho, či je niekto kresťan alebo nie, alebo podľa toho, z ktorej krajiny pochádza, pretože to je potom obyčajné kádrovanie, a to by malo patriť už len minulosti,” povedal Svoboda.

Od politických špičiek v Česku i na Slovensku očakáva, že zdôraznia podmienky, ktoré musia splniť prichádzajúci utečenci do Európy. “Že takýto človek musí rešpektovať právny poriadok krajiny, do ktorej prichádza a musí splniť kritériá ako každý, kto má záujem vstúpiť do európskeho priestoru,” povedal Svoboda. “Nie je však možné, aby sme niekoho odmietli len preto, že pochádza z tej alebo onej krajiny, alebo preto že nie je kresťan,” dodal.

Pripomenul tiež, že tému migrácie musíme vnímať aj v súvislosti s tým, ako možno riešiť budúcnosť trhu práce vzhľadom na negatívny demografický vývoj v Európe. Poukázal pritom na to, že migranti sú už v Európe súčasťou produktívneho obyvateľstva. “Napokon aj v Českej republike majú mnohé drobné podniky v rukách Vietnamci, to je nespochybniteľný fakt, rovnako ako to, že mnohé malé a stredné podniky by neexistovali, keby nemali zamestnancov z Ukrajiny.”