Domáce Politika

Cesta je spoločný výkon kompetencií, myslí si o riešení pre malé obce šéf NKÚ

Karol Mitrík. Zdroj: TASR /Dano Veselský

BRATISLAVA – Cestou do budúcnosti pri zabezpečovaní efektívneho výkonu kompetencií obcí pri malých vidieckych sídlach je spoločný výkon týchto kompetencií. Myslí si to predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karol Mitrík, ktorý v piatok (8. 11.) diskutoval s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislavom Trégerom o úskaliach zabezpečenia originálnych kompetencií samospráv, a najmä preneseného výkonu štátnej správy.

Mitrík pripomenul, že už po jeho nástupe do čela NKÚ v roku 2015 preveroval úrad výkon vybranej skupiny originálnych a prenesených kompetencií v prostredí 93 obcí rôznej veľkosti. “Už vtedy nám bolo jasné, že reforma samosprávy je nevyhnutná a musíme si povedať ako ďalej. Nemôžeme si predsa nahovárať, že obce s 300 alebo 500 obyvateľmi môžu v minimálnom personálnom zložení svojho úradu zabezpečiť úkony preneseného výkonu štátnej správy tak, ako väčšie sídla,” upozornil Mitrík.

Zvýraznil, že nájsť model, ktorý bude prínosom pre občanov a prinesie spoločenský konsenzus, je úlohou vedenia krajiny. On sám si však nemyslí, že by riešením malo byť nevyhnutné zlučovanie obcí. “Skôr spoločný výkon kompetencií, keď sa päť – desať obcí takto spojí. Vtedy môžeme dosiahnuť i kvalifikovaný výkon kompetencií a zároveň i dohľad, keďže si to volení zástupcovia každej obce odkontrolujú,” dodal.

Za dôležitú pri hľadaní efektívneho modelu považuje v každom prípade spoluprácu štátu so zástupcami samosprávy a ich strešnou organizáciou, ako je ZMOS. Nevyhnutnosť súčinnosti a prihliadnutia na komplexný ekonomický dosah na samosprávy zdôraznil aj pri rozširovaní kompetenčných úloh pre samosprávy.

Podľa prieskumu, ktorý v lete tohto roka robil ZMOS, sú tri štvrtiny starostov a primátorov presvedčené o nevyhnutnosti inventúry kompetencií samospráv, dve tretiny si myslia, že kompetencie by mali byť odstupňované podľa veľkosti. Únia miest Slovenska (ÚMS) si myslí, že samosprávam by pri plnení úloh pomohli rôzne formy spolupráce alebo dobrovoľné zlučovanie.

Ministerstvo vnútra (MV) SR v septembri informovalo o tom, že spolu s Centrom expertízy Rady Európy iniciovalo projekt Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku. “Cieľom projektu je okrem iného aj prehodnotiť súčasné nastavenie územnej samosprávy na Slovensku, legislatívy, ktorá jej usporiadanie upravuje, ako aj kompetencií, ktoré vykonáva,” uviedli.