Domáce Top

Češtinu v SR a slovenčinu v ČR by mali šíriť verejnoprávne médiá, tvrdí Fico

VALTICE – Je potrebné podporovať aktivity predovšetkým verejnoprávnych médií, ale aj národných kultúrnych inštitúcií zameraných na osvojovanie si slovenčiny v Čechách a na Morave a češtiny na Slovensku. Zdôraznil dnes na úvod rokovania slovenskej a českej vlády vo Valticiach na Morave slovenský premiér Robert Fico. Schopnosť porozumieť hovorenému a písanému slovu susedného národa už nie je celkom prirodzená pre generáciu dvadsiatnikov a tínedžerov. Nemôžeme sa spoliehať na občasné súťaže komerčných televízii, v ktorých paralelne zaznieva slovenčina a čeština, zdôraznil Fico. Bola by škoda, keby sa blízkosť a porozumenie jazykov v budúcich rokoch začali vytrácať, dodal. Slovenský premiér vidí v tejto súvislosti priestor na spoluprácu hlavne medzi ministerstvami školstva a kultúry.

Dobrým príkladom pretrvávajúceho porozumenia sú podľa Fica slovenskí študenti na českých univerzitách a naopak. Označil za veľmi dôležité, že nedávno došlo k výmene ratifikačných listín k zmluve medzi Slovenskou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní. Tento krok priniesol úľavu veľkej časti slovenských študentov študujúcich v Čechách, ale aj naopak, dodal.