Regióny Liptovský Mikuláš

Čestným občanom mesta Liptovský Mikuláš sa stal profesor Lisý

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Oliver Ondráš

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš odovzdal v stredu (30. 12.) primátor Ján Blcháč profesorovi Ľubomírovi Lisému. Ocenenie mu navrhol udeliť bývalý liptovskomikulášsky primátor Vladimír Stankoviansky za tvorivé obohatenie ľudského poznania v medicíne, v odbore neurológia a za šírenie dobrého mena mesta v zahraničí.

 

“Usilovná práca, štúdiá, objavy a vedecká činnosť vyústili do excelentnej medicínsko-vedeckej kariéry pána profesora a my si vážime, že na svojej životnej aj pracovnej púti neustále šíri nášmu mestu dobré meno,” povedal Blcháč pri odovzdávaní ocenenia.

Ľubomír Lisý sa narodil v Bobrovci 3. augusta 1940. Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Titul profesora z odboru neurológia získal v roku 1997 na Karlovej univerzite v Prahe. Je spoluautorom 18 knižných publikácií a vyše 300 domácich a zahraničných publikácií v odborných časopisoch. Bola mu udelená cena Arnolda Picka za najlepšiu slovenskú publikáciu uverejnenú v časopise Neurológia pre prax v roku 2012. V súčasnosti pracuje na Neurologickej klinike LF SZÚ Univerzitnej nemocnice v Bratislave – Ružinove. Venuje sa prevažne diagnostike a liečbe pacientov so sklerózou multiplex a neurofyziologickej diagnostike nervovosvalových ochorení.