Na snímke ve¾konoèné trhy chránených dielní …

Na snímke ve¾konoèné trhy chránených dielní sa zaèali 3. apríla 2017 v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v Bratislave. Zúèastòuje sa na nich 21 chránených dielní z celého Slovenska. Možno ich navštívi do štvrtka 6. apríla 2017. FOTO TASR – Martin Baumann