Spoločnosť Regióny Domáce

Chrípka vyčíňa. Uplynulý týždeň nahlásili desaťtisíce chorých na respiračné ochorenia

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Počet chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) na Slovensku počas 41. týždňa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesol o 2,8 percenta. Lekári celkovo nahlásili 39 166 prípadov ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Bratislavskom kraji. Naopak, najmenej chorých bolo v Trenčianskom kraji. ARO mali najmä deti do piatich rokov. TASR o tom v piatok informovali pracovníci odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

 

Priebeh ochorení bol pri ARO komplikovaný u 934 osôb. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (544). Vyskytli sa aj otitídy a preumónie. Ochorenia hlásilo 53 percent všeobecných lekárov pre deti a dorast a 40 percent všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyšší počet hlásiacich lekárov bol zaznamenaný v Trnavskom, najnižší v Bratislavskom kraji.

Lekári hlásili v 41. kalendárnom týždni 3145 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), čo predstavuje 8,1 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 3,2 percenta. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom, najnižšia v Košickom kraji. Najčastejšie na CHPO ochoreli deti do päť rokov.

Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji. Zdroj: pixabay.com

Hlásených bolo deväť prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu. Išlo o tri materské školy v Košickom kraji, jednu materskú školu v Trnavskom a jednu v Prešovskom kraji. Tiež jednu základnú školu v Košickom a jednu v Žilinskom kraji. V 40. kalendárnom týždni 2019 nebol hlásený prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia.

Chrípková sezóna trvá od 40. kalendárneho týždňa roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka, určila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Je charakteristická zvýšenou chorobnosťou na akútne respiračné ochorenia, vrátane chrípky a jej podobných ochorení.

Pokiaľ ide o chrípku, najdostupnejšou a najúčinnejšou špecifickou ochranou je podľa epidemiológov každoročné očkovanie. Na Slovensku ho hradia všetky zdravotné poisťovne. Najvhodnejší čas na očkovanie je počas jesenných aj zimných mesiacov až do objavenia sa epidémie chrípky.