Regióny Banská Štiavnica Top

Chystá sa nový rodinný park! Budú musieť vyrúbať les?

Ilustračná foto. Zdroj: TASR / Milan Kapusta

BANSKÁ ŠTIAVNICAV Banskej Štiavnici plánuje firma TIDLY Slovakia vybudovať úplne nový športovo rekreačný park. Pravdepodobne by mal byť vybudovaný v lokalite Kaňov vŕšok. Hrozí však, že kvôli parku dôjde k odstráneniu niekoľkých drevín.

 

Veľkolepý projekt Outdoor Family Park má dva rôzne navrhované varianty. V prvom variante sa návštevníci môžu tešiť na bobovú dráhu, zlaňovanie v korunách stromov, ale aj na novú lyžiarsku zjazdovú trať.

Druhý variant by bol o niečo skromnejší. Ten by obsahoval lyžiarsku zjazdovú trať avšak ľudia by nemohli zavítať na bobovú dráhu ani na zlaňovanie v korunách stromov.

Podľa našich informácií by sa mal tento projekt vybudovať mimo zastavaného územia, „navrhovaná činnosť sa podľa zámeru umiestňuje v lokalite Kaňov vŕšok, ktorá sa nachádza mimo zastavaného územia mesta Banská Štiavnica v miestnej časti Počúvadlianske jazero,“ informoval nás Lukáš Lalo vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie na Ministerstve vnútra SR.

Ilustračná foto. Zdroj: TASR – Branislav Caban

Hrozí výrub lesa?

Pozemky, na ktorých sa tento komplex plánuje stavať, sú evidované najmä ako lesné pozemky. Ak dôjde k realizácii tohto projektu, dôjde k dočasnému záberu pôd. Podľa našich informácií hrozí, že budú musieť vyrúbať dreviny. „Za účelom vytvorenia profilu zjazdovej trate, umiestnenia technického príslušenstva a plošnej úpravy povrchu areálu sa navrhuje odstránenie bližšie nešpecifikovaných náletových drevín a vykonanie terénnych úprav. Zároveň v rámci umiestnenia aktivity zlaňovania v korunách stromov sa predpokladá zásah do lesného biotopu,“ uviedol Lukáš Lalo.

Úrady v Banskej Štiavnici však ešte len posudzujú tento projekt. „Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti vykonáva zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti k zámeru a rozhodne, či sa predmet zisťovacieho konania bude posudzovať,“ uviedol Lukáš Lalo. Ďalej dodal, že úrady tiež hodnotia vplyv tohto komplexu na životné prostredie a zdravie ľudí „hodnotia sa pravdepodobné vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie ľudí, pričom pri všetkých fázach postupu je zabezpečená účasť verejnosti a konzultovanie s verejnosťou a dotknutými orgánmi.“