Domáce Spoločnosť Top

Cintoríny plné ľudí, hroby zasypané kvetmi. Toto sú dni, kedy doháňame, čo sme zanedbali

Zdroj: TASR / Andrej Galica

BRATISLAVA – Sú tu sviatky, vďaka ktorým môžeme opäť na chvíľu spomaliť. Dnes si pripomíname Sviatok všetkých svätých. S týmto sviatkom úzko súvisí aj Pamiatka zosnulých, ktorá sa ľudovo nazýva Dušičky. Dávna tradícia týchto sviatkoch sa však časom zmenila. Bez honosnej výzdoby si dnes už hroby ani nevieme predstaviť.

 

Zástupy ľudí pred vchodom na cintorín, zima, či kolóny áut. Aj s tým sú spojené sviatky jesene. Spôsob, akým prežívame Sviatok všetkých svätých sa však u nás ani po stáročia nezmenil. Stále pretrváva silná tradícia, kedy spomíname na tých, čo nie sú medzi nami. Nielen veriaci prichádzajú na cintoríny, zdobia hroby svojich blízkych kvetmi a zapaľujú sviečky za zosnulých.

V tomto období sa napriek pravidelným kolónam mnohí vracajú do svojich rodných miest, kde majú pochovaných svojich príbuzných. ,,Cestovanie zo západu na východ a aj opačne, najmä návraty, určite nie je potešením. Motivácia musí byť ale veľmi silná, aby sa rozhodol taký veľký počet ľudí cestovať a to nie len v mieste bydliska, ale aj ďaleko za miestom ich pôsobiska alebo bydliska,‘‘ konštatuje sociológ Peter Ondrejkovič.

Cestovanie ľudí nie je podnietené tým, ,,že sa to patrí”. Sociológ Ondrejkovič pokladá za pozitívne, že pocit povinnosti a potreba vzdávať úctu svojim zosnulým sú hlboko zakorenené v návštevníkoch hrobov. ,,To splnenie povinnosti je interiorizované, vychádza z vnútra osobnosti, patrí ku ”koreňom”, isto aj zvykom, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu,” zdôrazňuje Ondrejkovič.

 

Sviatky sú sprevádzané kolónami aút, ktoré sa presúvajú na cintoríny. Zdroj: TASR / Andrej Galica

 

Prehnaná starostlivosť

Podľa sociologičky a riaditeľky Centra pre výskum etnicity a kultúry Eleny Gallovej Kriglerovej je tento sviatok pre Slovákov veľmi dôležitý a ešte stále máme úctu k našim predkom, ,,na druhej strane už to začína mať podobu konzumerizmu a napätia. Hroby sú veľmi vyzdobené, ľudia kupujú obrovské množstvo kvetov, či sviečok.‘‘ Dodáva, že prehnaná dekorácia má často až negatívne ekologické dopady.

Hroby sa počas prichádzajúcich sviatkov dávali do poriadku už od pradávna. Výzdoba ale nebola taká honosná ako dnes. ,,Tieto hroby sa upravovali na zimu, obložili sa čečinou a každý hrob mal nejakú sviečku,‘‘ vysvetľuje etnologička Katarína Nádaská.

 

Hroby sú preplnené honosnou výzdobou. Zdroj: TASR / Roman Hanc

 

Hektika nášho každodenného života nám nedovoľuje pravidelne a po celý rok spomínať na hroby a navštevovať ich. V rýchlosti a dynamike zabúdame na zosnulých. Tieto sviatky nám tak umožnia zastaviť a rozjímať. ,,Niekedy sú to aj výčitky svedomia, že sme tieto hroby zanedbali a usilujeme sa to aspoň v tomto období ‘‘dohnať‘‘, napraviť,‘‘ dopĺňa sociológ Ondrejkovič.

Tí, ktorí nemajú možnosť, ale chcú si pietnou spomienkou uctiť pamiatku zosnulých, môžu tak urobiť na hociktorom cintoríne, kde je centrálny kríž. Tam zapália sviečku, prípadne veriaci sa pomodlia za duše zosnulých.

 

Návštevníci cintorína môžu zapáliť sviečku aj pri centrálnom kríži. Zdroj: TASR / Františšek Iván

 

Sviatky pre starších

Počas bežných dní stretávame na cintorínoch predovšetkým dôchodcov, ktorí upravujú svoje hroby. Najmenej k Pamiatke zosnulým inklinujú mladí ľudia. Podľa Kataríny Nádaskej, mladý človek nemyslí na smrť tak často, ako ľudia v staršom veku. ,,Preto na tých cintorínoch vidíme, že tie hroby upravujú najmä starší ľudia, ktorí si uvedomujú jeseň života a teda sú im bližšie myšlienky na smrť,‘‘ uzatvára etnologička.

Sviatok všetkých svätých je na Slovensku tradičným sviatkom, ,,dokonca aj za komunistického režimu ľudia chodili večer na cintorín, aj keď vtedy nebol štátom uznaný sviatok,” hovorí sociológ Milan Zeman. V súčasnosti je podľa Zemana podnetom na návštevu cintorínov ,,zvýšená medializácia tohto sviatku”.

 

O hroby sa starajú najmä starší ľudia. Zdroj: TASR / Erika Ďurčová

 

História si pamätá

Sviatky plné pokoja a spomienok na blízkych, ktorí už medzi nami nie sú, nám umožňujú návrat k tradíciám, ktoré siahajú hlboko do minulosti. Sviatok všetkých svätých sa spája s prvými kresťanmi, keď v zime na mieste jedného z najväčších pohanských chrámov po prijatí kresťanstva postavili veľký chrám, ktorý bol zasvätený Všetkým svätým. Mnohí mučeníci boli považovaní za svätých a všetci ich uznávali za patrónov žijúcich ľudí. ,,Boli to nebeskí patróni, ktorí prepájali nebo so zemou a pre kresťanov mali veľmi veľký význam, ” objasňuje etnologička Katarína Nádaská.

S týmto sviatkom pomerne úzko súvisí aj Pamiatka zosnulých, teda Dušičky. Vývoj sviatku siaha ešte do predkresťanského obdobia. Už v tomto období, keď sa končilo leto a začínala jeseň spojená so zimou, čiže sa skracovali dni a zberala sa úroda z polí, ľudia spomínali na svojich dávnych predkov. ,,Starí Slovania prichádzali na hroby svojich predkov, kde nosili medovinu a medové koláčiky,” komentuje etnologička Nádaská.

Sviatok sa neskôr po prijatí kresťanstva pretransformoval. Ľudia už začali rozmýšľať nad duchovným životom. Okrem toho, že človek mal telo, začali sa viac zaujímať aj o dušu človeka. Podľa nich bola duša aj po smrti človeka nesmrteľná.

Práve preto na sviatky chodia kresťania na cintorín. Na posvätné miesto, kde zapália sviečku, ako symbol večného a duchovného života.

 

Galéria
Tradícia našich sviatkov nevymizne. Zdroj: TASR / AP
Sociológ Ondrejkovič považuje Black Friday za negatívny jav. Zdroj: Peter Ondrejkovič
Ľudia pred blížiacimi sa sviatkami nakupujú vence na hroby. Zdroj: TASR / Henrich Miššovič
Slovenské cintoríny budú plné ľudí. Blížia Sviatky všetkých svätých a Pamiatka zosnulých. ZDROJ: Peter Korček
Vence zdobia mnohé hroby. Zdroj: TASR / ŠŠtefan Pušškᚹ
Podľa sociologičky Kriglerovej sa každá kultúra vyvíja a mení. Zdroj: FB Elena G. Kriglerova
Počas sviatkov sú hroby preplnené kvetmi. Zdroj: TASR / Branislav Račko
Ľudia zapaľujú sviečky aj pri centrálnom kríži. Zdroj: TASR / Henrich Miššovič
Etnologička Nádaská hovorí, že výpredaje sú citeľné najmä v Amerike. Zdroj: TASR / Pavol Zachar
Pohľad na cintorín plný sviečok je pastvou pre oči. Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa
Sociológ Zeman zdôrazňuje, že konzumná spoločnosť je založená na neustálom kolotoči. Zdroj: TASR / Dano Veselský
Ľudia počas sviatkov spomínajú na zosnulých príbuzných. Zdroj: TASR / Henrich Miššovič
navigate_before
navigate_next