Regióny Bratislava

ČSOB spustila digitálny Smart grant: Inovatívne projekty podporí sumou 150 000 eur

čsob banka
Zdroj: Facebook/ČSOB

BRATISLAVA – Mimovládne organizácie, samosprávy, občianske združenia či školy môžu do 16. júla požiadať o grantovú podporu inovatívnych projektov. ČSOB nadácia na tento účel prostredníctvom digitálneho Smart grantu vyčlenila celkom 150 000 eur. Cieľom grantovej výzvy je podpora digitálnej gramotnosti, technologického vývoja a inovatívnych nápadov v rôznych oblastiach, a to vrátane komunít, škôl a samospráv.

 

“Program umožňuje organizáciám a spoločnostiam na Slovensku získať finančnú podporu na projekty zamerané na technologický vývoj a digitalizáciu v oblastiach, akými sú informačná a dátová gramotnosť, bezpečnosť, zelené inovácie, komunikácia v spoločnosti a spolupráca medzi komunitami, či riešenie praktických problémov a skvalitňovanie života,” ozrejmila nadácia. Minimálna výška finančnej podpory (grantu) pre jednu žiadosť je 3000 eur. Maximálna výška podpory pre úspešného uchádzača nie je stanovená, s cieľom nelimitovať ambiciózne plány.