Regióny Bratislava

Mesto ZDVIHLO ľuďom TLAK: Rapídne zvyšuje POPLATKY!

Bratislava významne dvíha viacero poplatkov. ZDROJ: TASR/Jakub Kotian
BRATISLAVA – Mesto Bratislava zdvihne ceny viacerých poplatkov. Daň z ubytovania narastie o 64 percent. V priemere o 25 percent stúpnu úhrady v zariadeniach pre seniorov, školné v základných umeleckých školách, poplatky mestského pohrebníctva Marianum, vstupné do športovísk i mestských kultúrnych inštitúcií. Oznámil to bratislavský primátor Matúš Vallo. Zdôvodnil to dosahmi prijatej legislatívy i inflácie na rozpočet mesta.
Bratislavská samospráva si od zvýšenia cien poplatkov a dane z ubytovania sľubuje, že do rozpočtu získa niekoľko miliónov eur na prevádzku dôležitých služieb a infraštruktúru. “Pre žiadnu samosprávu nie je príjemné zvyšovať poplatky. Rozhodnutia vlády, ktorými vybrali z rozpočtov samospráv obrovské zdroje, však inú možnosť obciam a mestám nenechávajú,”vyhlásil Vallo.
Upozornil však, že Bratislavu môžu čoskoro čakať aj ďalšie rozhodnutia o cenách cestovného mestskou hromadnou dopravou, odvozu odpadov a do nasledujúcich rokov aj dani z nehnuteľnosti. Ako podotkol, závisieť to bude od napĺňania prognóz, vývoja situácie s infláciou a cenami energií a aj od prístupu vlády k hlavnému mestu.
Primátor zároveň informoval, že pre finančnú situáciu bude mesto Bratislava musieť šetriť. “Magistrát zruší desiatky pracovných pozícií, čím už v tomto roku ušetríme 1,5 milióna eur a v nasledujúcom roku ďalšie tri milióny eur,” uviedol s tým, že znížili spotrebu energií v mestských budovách a prevádzkach, zastavili obnovu vozového parku magistrátu a znižujú aj plánované výdavky na rekonštrukciu mestských budov.
Šetrenie sa podľa Valla dotkne aj projektov a investícií. Menej peňazí dá tento rok mesto na opravu ciest i chodníkov. Rovnako aj na údržbu mostov. Pozastaví tiež výsadbu cibuľovín a kvitnúcich lúk. Zrevitalizuje aj menej verejných priestorov. “Musíme spomaliť realizáciu Živého námestia. Obnovu športovísk a budov umeleckých škôl sme museli zredukovať len na minimum projektov a 2,5 milióna eur musíme škrtnúť z rozvoja sociálnych služieb,” skonštatoval primátor.
“Legislatívna smršť z minulého roka obrala Bratislavu o 55 miliónov eur a dosahy rozhodnutí vlády sa zákonite museli odraziť aj v navrhnutom mestskom rozpočte 2023,” vyhlásil Vallo.

Mesto pritom zriadi ďalšiu príspevkovú organizáciu, Bratislavské centrum služieb

Bratislavskí mestskí poslanci dnes odobrili zriadenie Bratislavského centra služieb. Má pomôcť mestským organizáciám venovať sa prioritne tomu, na čo boli zriadené, a odbremeniť ich od niektorých úloh. Jeho riaditeľkou má byť od 1. apríla Tatiana Kyselová.
Bratislavský magistrát poukazuje na to, že mesto má viac ako 40 mestských organizácií, ktorých hlavnou úlohou je poskytovať kvalitné služby Bratislavčanom. “Vytvorenie Bratislavského centra služieb umožní odbremeniť organizácie od zabezpečovania podporných činností a dá im väčší priestor na rozvoj primárnych služieb, ktoré tieto organizácie poskytujú občanom a na plnenie ktorých boli esenciálne zriadené,” uvádza dôvodová správa materiálu.
Napriek tomu, že zastupiteľstvo zriadenie novej organizácie schválilo, ozvali sa z radov poslancov aj hlasy, či je to efektívne riešenie.
Poslanec Juraj Káčer poznamenal, že keď má mesto 40 organizácií a chce zriadiť 41., považuje to za “vyslovene nevhodné”, hlavne, ak hovorí, že nie sú ľudia či financie. Odzneli tiež pochybnosti o inštitucionálnej forme a v prípade jej zriadenia požaduje predložiť po roku správu o jej fungovaní a či prišlo k zefektívneniu.
Na prípravu Bratislavského centra služieb bol v septembri 2022 na magistráte vytvorený Útvar zdieľaných služieb, ktorý vznikom tejto organizácie v roku 2023 zanikne. Vedúcu pozíciu útvaru mestských zdieľaných služieb zastáva od júla 2022 práve Tatiana Kyselová. Mestské zastupiteľstvo zároveň schválilo organizácii nájom nebytových priestorov na Laurinskej ulici.