Politika Domáce Top

Danko: Nové voľby do orgánov samosprávy obcí budú 27. 1. 2018

BRATISLAVA – Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko (SNS) určil sobotu 27. januára 2018 za deň nových volieb do orgánov samosprávy obcí. Vyplýva to z jeho rozhodnutia z 20. októbra 2017 o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí. „Vyhlasujem podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva a zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu,” píše sa v rozhodnutí predsedu parlamentu.

Voľby sa budú konať v 18 obciach na Slovensku. Medzi obcami, v ktorých budú občania voliť starostu, sú obce Rovinka, Horné Turovce, Žitavany, Korejovce, Opátka a Kaľava. V obci Ondavka budú občania voliť starostu aj poslancov do obecného zastupiteľstva. Do obcí Dolný Lopašov, Dobrá Voda, Modrovka, Polianka, Plavé Vozokany, Martinová, Zombor, Podzámčok, Jezersko, Červená Voda a Chrasť nad Hornádom občania zvolia poslancov do obecných zastupiteľstiev.

Podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí nové voľby predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási, ak sa v niektorej obci z akýchkoľvek dôvodov nevykonali voľby podľa tohto zákona, ak ústavný súd vyhlási voľby za neplatné alebo zruší výsledok volieb. Novú voľbu starostu vyhlási v prípade, ak kandidáti dostali rovnaký počet hlasov. Taktiež nové voľby vyhlási v prípade, ak sa uprázdnil mandát v obecnom zastupiteľstve a na toto miesto nie je náhradník alebo ak sa uprázdnilo miesto starostu obce.

Podľa volebného zákona volebné komisie zriadené pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 plnia funkcie podľa doterajších predpisov do vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018.