Spoločnosť Domáce Top

Daňové šialenstvo vrcholí. Priznanie musíte podať do pondelka

Čas na podanie daňových priznaní sa kráti. FOTO TASR - Michal Svítok

BRATISLAVA – Čas na podanie daňového priznania sa kráti. Podnikatelia, drobní živnostníci ale napríklad aj všetci tí, ktorí prenajímajú nehnuteľnosť, majú posledné dni na to, aby zo svojej činnosti priznali a rovnako tak aj zaplatili daň. Platcov však čaká jedna novinka — tento rok musia podať daňové priznanie elektronicky už nielen právnické osoby, ale aj fyzické osoby, ktoré podnikajú. Rovnaké pravidlo platí aj vtedy, keď chcete požiadať o odklad.

 

Posledným termínom na podanie daňového priznania je pondelok 1. apríla 2019. “Termín je predĺžený, nakoľko posledný marcový deň pripadá na nedeľu. Do tohto termínu treba nielen odovzdať vyplnené tlačivo daňového priznania, ale aj zaplatiť daň vypočítanú na svoj osobný účet daňovníka,” informuje finančná správa.

Menej papiera, viac elektronizácie

Minulý rok mali povinnosť podať daňové priznanie elektronicky iba právnické osoby, čiže firmy. Tento rok tak musia urobiť už aj fyzické osoby, ktoré podnikajú. Netýka sa to autorov, tlmočníkov, znalcov, športovcov, či tých osôb, ktoré majú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, ale iba v tom prípade, že nemajú živnosť. Na podanie elektronického daňového priznania je nutné najskôr sa registrovať, a to buď pomocou občianskeho preukazu s čipom, alebo použitím kvalifikovaného elektronického podpisu. Ak občiansky preukaz s čipom nevlastníte, môžete vyplniť registračný formulár na stránke finančnej správy. V tomto prípade však musíte rátať s tým, že po jeho vyplnení dostanete notifikačný e-mail, ktorý si musíte vytlačiť a osobne odniesť na daňový úrad.

Zdroj: Finančná správa

Nie všetko musíte priznať

Povinnosť podať daňové priznanie máte vtedy, ak ste v predchádzajúcom kalendárnom roku, teda v roku 2018, zarobili viac ako 1915,01 eur. Daňové priznanie musíte podať aj vtedy, ak ste ako podnikateľ dosiahli príjmy pod túto sumu, ale zároveň ste vykázali daňovú stratu. Nie všetky príjmy sa však do daňového priznania započítavajú. Ak ste napríklad minulý rok maródovali, či poberali nemocenské alebo ošetrovné pri starostlivosti o choré dieťa, alebo iného chorého člena rodiny, v daňovom priznaní tieto príjmy neuvádzate. Rovnako tak ani materskú a všetky druhy dôchodkov, sociálne štipendiá, podporu v nezamestnanosti či príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Naopak, podľa zákona sa zdaňujú napríklad zárobky z pracovného pomeru, brigád, zmluvy o dielo či živnosti alebo príjmy, ktoré síce nie sú živnosťou, ale sú podľa obchodného zákonníka považované za podnikanie. Daň musíte zaplatiť aj z prenájmu nehnuteľnosti, výhier a jednorazových príjmov. “Z aktívnych príjmov, teda z príjmov zo zamestnania, podnikania či zo samostatnej zárobkovej činnosti môžete za splnenia zákonných podmienok znížiť základ dane o 3803 eur, alebo o tzv. nezdaniteľné časti,” informuje finančná správa. Všetky inštrukcie potrebné k plateniu daní ako predčíslia účtov či zoznam variabilných symbolov môžete nájsť na stránke finančnej správy v časti platenie daní.

Dva typy daňových priznaní

Daňové priznanie sa podáva na dvoch typoch tlačív, a to type A alebo type B. Rozdiel v nich spočíva v tom, že zatiaľ čo daňové priznanie typu A je určené pre príjmy zo zamestnania, typ B je určený pre príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti. “Ak ste pracovali v trvalom alebo skrátenom pracovnom pomere, a požiadali ste v termíne zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, musíte podať daňové priznanie typ A,” tvrdia daňováci.

Zdroj: Finančná správa

Lehotu môžete predĺžiť

Pokiaľ daňové priznanie už podať v riadnom termíne nestíhate, máte možnosť ho odložiť. Žiadosť o predĺženie lehoty však musíte vyplniť a podať na daňovom úrade do 1. apríla a to na predpísanom tlačive, ktoré môžete stiahnuť zo stránky finančnej správy. V prípade, že máte povinnosť podať daňové priznanie elektronicky, rovnako tak musíte elektronicky požiadať aj o odklad. Ak ste mali príjmy iba na našom území, lehotu si môžete predĺžiť maximálne o tri mesiace. V prípade, že ste mali príjmy aj zo zdrojov zo zahraničia, máte dvojnásobok času. Lehotu môžete predĺžiť v takomto prípade až o pol roka.

Predĺžené úradné hodiny aj infolinka 

Tak ako každý rok, aj tento fungujú posledné dni, kedy je ešte možné podať daňové priznania v riadnom termíne, v upravenom režime. Daňové úrady majú už od začiatku týždňa predĺžené otváracie hodiny. V pondelok sú otvorené až do 18.00 hod. Daňové priznanie vám preberú aj mimo daňových úradov na vopred určených miestach. V prípade akýchkoľvek problémov sa tiež môžete obrátiť na call centrum finančnej správy na číslo +421 (48) 4317 222.

Zdroj: Finančná správa