Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice

DELTA OVLÁDLA SLOVENSKO! Takmer všetci POZITÍVNI mali tento VARIANT koronavírusu

 

SLOVENSKO – V auguste úradoval na Slovensku takmer výhradne Delta variant vírusu! Tento variant koronavírusu mal v letnom mesiaci až 99-percentné zastúpenie v pozitívne vyhodnotených vzorkách.

 

Delta variant vírusu SARS-CoV-2 mal v populácii v mesiaci august takmer výhradné zastúpenie. “Laboratóriá ho sekvenovaním potvrdili v takmer 99% pozitívnych vzoriek,” skonštatoval hlavný hygienik Slovenska Ján Mikas. V tomto mesiaci bolo úspešne “prečítaných” celkovo 1 085 pozitívnych vzoriek. “Delta variant laboratóriá identifikovali v 1073 vzorkách. Alfa variant potvrdili v 11 vzorkách. Jedna vzorka obsahovala iný variant,” doplnil Mikas. Na sekvenovaní vzoriek sa podieľajú laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva SR, Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave a Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.

Čo je sekvenovanie?

Je to čítanie genetickej informácie uloženej v nukleovej kyseline, či už DNA, alebo v prípade koronavírusu RNA, písmenko po písmenku. Sekvenovaním sa teda „pozerá“ na celý genóm vírusu a sleduje sa na ňom výskyt všetkých známych aj neznámych mutácií. Sekvenačné dáta však majú aj vedecký význam. Sledujeme evolúciu vírusu, dokážeme posúdiť vplyv mutácií na účinnosť vakcín či správnosť diagnostických súprav pre RT-PCR diagnostiku,“ vysvetlil hlavný hygienik SR Ján Mikas.