Domáce Spoločnosť

Do kampane na sociálnych sieťach o nežiaducich účinkoch liekov sa zapojil aj ŠÚKL

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Celosvetová kampaň #MedSafetyWeek, ktorá sa realizuje na sociálnych sieťach, poukazuje na dôležitosť hlásenia nežiaducich, respektíve vedľajších účinkov liekov nielen zo strany pacientov, ale aj zo strany zdravotníckeho personálu. Do jej piateho ročníka sa zapojil aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Uviedla to hovorkyňa štátneho ústavu a členka organizačného tímu kampane Magdaléna Jurkemíková.

Hlásenia nežiaducich účinkov predstavujú pre odborníkov “veľmi cenné údaje” a prispievajú k zvyšovaniu bezpečnosti pacientov počas užívania liekov. Po ich vyhodnotení môže dôjsť napríklad k zmene v predpisovaní lieku, k zmene dávkovania, k pridaniu interakcií a vo výnimočných prípadoch k stiahnutiu lieku z trhu, alebo až k zrušeniu jeho registrácie.

Na nežiaduce účinky liekov možno upozorniť pomocou elektronického formulára na webe ŠÚKL, alebo na e-mailovej adrese neziaduce.ucinky@sukl.sk prostredníctvom tlačiva, či telefonicky na čísle 02 50 70 12 06. Pri hlásení podozrení na vedľajšie účinky liekov je potrebné uviesť informácie týkajúce sa pacienta, konkrétne jeho iniciály, pohlavie, dátum narodenia a vek.

Ďalej názov podávaného podozrivého lieku, jeho dávkovanie, časové ohraničenie užívania a indikáciu. Rovnako je tiež treba definovať vzniknutú nežiaducu reakciu, teda závažnosť, či to, kedy reakcia vznikla, či odznela, prípadne či trvá. Taktiež je vhodné poskytnúť bližšie informácie o anamnéze pacienta, o súbežne užívaných liekoch a doplňujúce informácie.

Štátny ústav dodal, že pri nahlasovaní nežiaducich účinkov je potrebné uviesť, pokiaľ je to možné, čo najpresnejšie a najpodrobnejšie informácie. Dôležitý je aj kontakt na odosielateľa hlásenia – napríklad email a telefón, v prípade potreby doplnenia požadovaných informácií.