Regióny Bratislava

Do národného ocenenia Enviromesto sa môžu mestá prihlásiť do 5. júna

Ilustračné foto. Zdroj: Facebook/Bratislava - hlavné mesto SR

BRATISLAVA – Do národného ocenenia Enviromesto sa môžu mestá prihlásiť do 5. júna. Jeho cieľom je poukázať na potrebu zlepšovania mestského životného prostredia a zároveň oceniť samosprávy, ktoré idú príkladom. Informovala o tom Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

 

“Práve táto kampaň je ideálnou príležitosťou predstaviť verejnosti a obyvateľom úsilie, ktoré slovenské mestá vyvíjajú v konkrétnych oblastiach ochrany a tvorby životného prostredia,” skonštatovala SAŽP. Zapojiť sa môže každá obec so štatútom mesta. Hodnotiaca komisia bude podľa agentúry posudzovať aktivity s environmentálnym dosahom na mestské prostredie, ktoré samospráva zrealizovala za posledné dva roky do uzávierky prihlášok. Tie je potrebné poslať elektronicky.

Prihlásené mestá zabojujú o tri ocenenia v týchto oblastiach – zelené a obehové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny a zdravé mesto. “Laureátom národného ocenenia Enviromesto 2023 môže byť len tá samospráva, ktorá sa prihlási do všetkých oblastí a preukáže komplexné výsledky. Počas predchádzajúcich ročníkov boli ocenené samosprávy napríklad za nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom, za aktívny prístup k riešeniu problematiky mobility v meste či za ochranu vtáctva v mestskom prostredí,” priblížila SAŽP.