Spoločnosť Domáce

Do škôl by mohli pribudnúť pomocný vychovávateľ, osobný asistent a školská sestra

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Do školského systému by mohli pribudnúť tri nové pozície – pomocný vychovávateľ, osobný asistent a školská sestra. Poslankyňa NR SR Zuzana Zimenová (SaS) to chce dosiahnuť tromi novelami školského zákona. Pomôcť by to malo najmä deťom so zdravotným znevýhodnením. Ako píše v dôvodovej správe predkladateľka, pozícia pomocného vychovávateľa môže byť finančne menej náročná ako pozícia asistenta učiteľa, u ktorého sa predpokladá vysokoškolské vzdelanie a pedagogická kvalifikácia.

 

Návrhom sa zároveň vytvárajú predpoklady pre pôsobenie pomocných vychovávateľov v školách aj bez toho, aby na ich činnosť museli byť vynaložené verejné prostriedky. Ich práca by totiž mala byť možná na báze dobrovoľníckej činnosti. Parlament sa bude návrhmi zaoberať na 51. schôdzi, ktorá sa začne 15. októbra.

V školách by mali pribudnúť aj osobní asistenti. Podľa Zimenovej by dokázali vhodne vyplniť medzeru v pomoci žiakom so zdravotným znevýhodnením. „Osobní asistenti či pomocní vychovávatelia dokážu pomáhať prekonávať deťom prekážky, aby sa mohli kvalitne vzdelávať. Zabezpečia im základné potreby – hygiena, strava, relax, bezpečie, aby mohli rozvíjať svoj potenciál na vyššej úrovni edukácie. Bez toho deti so zdravotným znevýhodnením nedokážu posunúť svoj edukačný rast,” povedal pre agentúru SITA Viktor Križo z Koalície za spoločné vzdelávanie a Slovenskej komory učiteľov.

Osobní asistenti pomáhajú najmä žiakom so zdravotným znevýhodnením. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

Žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s rôznymi chronickými zdravotnými problémami je čoraz viac. Školy sa však tomu nevedia prispôsobiť. Učitelia nemajú potrebné kompetencie na zdravotné úkony, ktoré je potrebné s týmito žiakmi vykonávať počas dňa, neraz aj počas vyučovacej hodiny. Pre pedagógov je preto problematické prakticky zvládať náhle zmeny zdravotného stavu ich žiakov. Pomôcť by im mala školská sestra. „Servis školskej sestry môže mať uplatnenie aj pri organizovaní škôl v prírode, kde nemáme potrebný zdravotnícky personál, ale aj pri každodennej práci, sebapoškodzovaní detí, rizikového správania, krízového manažmentu detí v riziku a podobne,” povedal Križo. Podľa neho by mala byť pozícia školskej sestry štandard, akým je vo vyspelých krajinách.

Špecializovaný personál je podľa Križa súčasť komplexného portfólia podpory detí so zdravotným znevýhodnením, ale aj pre deti s poruchami správania či zo sociálne znevýhodneného prostredia. Škola má podľa neho disponovať odborným tímom, ktorý tvoria školský psychológ, špeciálny či sociálny pedagóg. Spolu s ďalším podporným personálom, ako je školská sestra či osobný asistent, majú zabezpečiť komplexnú podporu deťom.

Žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s rôznymi chronickými zdravotnými problémami je čoraz viac. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček