Politika Domáce

Do tradičnej kultúry a folklóru sa od roku 2020 dostane viac peňazí

Ilustračné foto - Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

BRATISLAVA – V podpore rozvoja tradičnej kultúry a folklóru je hlavným tohtoročným úspechom ministerstva kultúry novelizácia zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR.

Uviedla to ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD). Novela podľa nej okrem iného zaistí, že „od roku 2020 bude na Slovensku fungovať skutočná systémová podpora tradičnej ľudovej kultúry zo strany štátu“. Úprava zákona totiž rozširuje okruh účelov, na ktoré poskytuje ministerstvo kultúry dotáciu zo štátneho rozpočtu, napríklad aj o podporu miestnej a regionálnej kultúry. V praxi sa tak bude dať požiadať aj o dotáciu na kúpu ľudových krojov, kostýmov, hudobných nástrojov či prístrojov na tvorbu umeleckých výrobkov.

Zároveň ministerstvo ešte v roku 2018 iniciovalo viac zdrojov na folklórnu tvorbu prostredníctvom Fondu na podporu umenia. Tento rok fond v rámci programu Folklór duša Slovenska podporil neštátne profesionálne i neprofesionálne folklórne telesá, ľudových umelcov a remeselníkov spolu sumou tri milióny eur. Fondu na podporu umenia prišlo spolu 970 žiadostí, z nich 892 splnilo kritériá. Podporu získalo spolu 401 projektov. Z nich nezávislé profesionálne zoskupenia získali spolu 167-tisíc eur, amatérske folklórne súbory takmer 2,5 milióna eur a ľudoví umelci a remeselníci dostali vo forme štipendia spolu 340-tisíc eur. Projekt mal podľa MK SR „pozitívny vplyv na podporu a rozvoj folklóru v našich regiónoch a prispel k zvýšeniu záujmu verejnosti o tradičnú ľudovú kultúru“.

Zlepšiť situáciu v podpore a propagácii tradičnej kultúry by malo medzi iným aj plánované presťahovanie Múzea ľudovej umeleckej výroby zo Stupavy do Bratislavy. Múzeum patrí pod Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV). Úlohou ÚĽUV-u, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, je komplexná starostlivosť o remeslá a ľudovú umeleckú výrobu. Jeho múzeum plánuje ministerstvo presunúť do bývalých Hurbanových kasární na Kollárovom námestí v Bratislave. Podľa ministerky kultúry Laššákovej je „neprijateľné, aby sa múzeum aj naďalej nachádzalo v provizórnom a nevyhovujúcom depozitárnom objekte v Stupave, kde sú pred zrakom verejnosti ukryté naše kultúrne poklady“.

Ministerstvo kultúry začne s prípravami otvorenia múzea v najbližších mesiacoch, hneď po vymaľovaní, opravách kúrenia a sociálnych zariadení. Po otvorení múzea očakáva vysokú návštevnosť a zvýšený záujem Slovákov i zahraničných turistov o tradičnú ľudovú kultúru. „Zriadenie múzea ÚĽUV s otvoreným depozitárom v centre Bratislavy bude celkovo impulzom pre rozvoj a propagáciu ľudovej kultúry a folklóru,“ tvrdí šéfka rezortu kultúry.

Vo vlastnom bude po prvýkrát sídliť aj Umelecký súbor Lúčnica. V zrekonštruovaných Hurbanových kasárňach získa administratívne priestory, veľkú sálu na nácvik vystúpení, šatne a priestory na uloženie krojov, kostýmov a vybavenia. Súčasné sídlo na Štúrovej ulici v Bratislave má Lúčnica prenajaté. Umelecký súbor si rovnako prenajíma aj priestory na uloženie krojov a rekvizít a tiež priestory na tréningy.