Politika Spoločnosť Koronavírus Domáce Top

Dobrá správa pre ľudí. Hypotéky sú po dočasnom sprísnení opäť dostupnejšie, môže za to koronakríza

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – V čase najväčšieho šírenia nového koronavírusu sprísnili slovenské bankové inštitúcie podmienky poskytovania úverov na bývanie. V súčasnosti sa však hypotekárny trh opäť rozbieha. Niektoré banky totiž pristúpili k uvoľneniu dočasných opatrení. V aktuálnej analýze to konštatuje úverová analytička spoločnosti Fincentrum Zuzana Šimonová.

 

Slovenské banky prijali v čase vrcholiacej pandémie koronavírusu dočasné opatrenia, ktoré sa týkali predovšetkým príjmov z podnikateľskej činnosti a príjmov zo zahraničia. Vzhľadom na mimoriadne opatrenia prijaté vládou mnohí občania zostali doma, čo vo viacerých prípadoch negatívne ovplyvnilo ich príjmy. Banky obmedzili výšku LTV (loan to value – pomer medzi veľkosťou poskytovaného úveru a hodnotou zakladanej nehnuteľnosti) na 80 %, niektoré pre nových klientov dokonca na 60 %, vyčíslila analytička.

S postupným uvoľňovaním mimoriadnych opatrení však aj bankové inštitúcie postupne zmierňujú obmedzenia. “Niektoré banky pristupujú k financovaniu bývania pre cudzích štátnych príslušníkov s pracovným pomerom na Slovensku. Zmierňujú aj akceptáciu príjmov zo závislej činnosti pre klientov, ktorí pravidelne dochádzajú za prácou z ČR, Maďarska a Rakúska. Uvoľňujú obmedzenia aj v prípade príjmov opatrovateliek v Rakúsku, ktorý je štandardne posudzovaný ako príjem zo zahraničia z podnikateľskej činnosti,” priblížila Šimonová.

Úver aj bez vlastných zdrojov

Zaujímavé podľa nej je, že niektoré banky sa rozhodli akceptovať aj OČR z “donútenia” v čase pandémie. “Podmienkou je, že v čase podania žiadosti o úver musí byť minimálne jedna mzda poukázaná v prospech účtu klienta. V tomto prípade je potrebné myslieť na to, že priemerný mesačný príjem zníži bonitu klienta, čo bude mať vplyv na výšku úveru,” upozornila. Niektoré bankové domy už zvýšili LTV na 90 %. Každá žiadosť klienta sa však posudzuje individuálne. V prípade, ak klient plánuje kúpu nehnuteľnosti, mal by mať podľa analytičky vytvorenú finančnú rezervu minimálne 10 % až 20 % z hodnoty nadobúdanej nehnuteľnosti. “O úver na bývanie môže klient požiadať aj bez vlastných zdrojov, podmienkou je postačujúci príjem. Chýbajúcu čiastku by tak mohol dofinancovať spotrebným alebo stavebným úverom, čo by však pre neho znamenalo vyššie výdavky na splácanie,” pripomenula.

Dobrou správou podľa nej je, že úrokové sadzby sú aj naďalej priaznivé. Priemerná úroková sadzba je vo výške 1,09 % p. a. Niektoré banky tiež naďalej ponúkajú benefity, ako preplatenie poplatku za predčasné splatenie úveru na bývanie, spracovanie žiadosti o úver bez poplatku, interné ocenenie nehnuteľnosti bez poplatku, či úspora za kataster. Banky sú však stále obozretné a s prihliadnutím na súčasnú ekonomickú situáciu neposkytujú úvery pre žiadateľov, ktorí majú príjem z niektorej podnikateľskej činnosti, hlavne zo segmentov hotelov, reštaurácií, cestovného ruchu, maloobchodu a finančných služieb.

Aj napriek koronakríze objem úverov na bývanie ku koncu mája tohto roka podľa údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska (NBS) vzrástol na 31,4 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to znamená nárast o 2,8 miliardy eur, medzimesačne o 198 miliónov eur. Úvery stavebného sporenia ku koncu mája dosiahli úroveň 2,4 miliardy eur, pričom toto číslo zahŕňa stavebné úvery aj medziúvery. Medziročne tak klesli o 27,3 milióna eur, medzimesačne sa zvýšili o 1,5 milióna eur.