Regióny Košice Trebišov

DOBROVOĽNÍCI z rieky Bodrog vyzbierali 5 ton odpadu

BORŠA – Viac ako sto dobrovoľníkov sa zapojilo v pondelok a utorok do čistenia rieky Bodrog a jej okolia pri maďarských hraniciach v okrese Trebišov. Počas dvoch dní vyzbierali celkovo približne päť ton odpadu. Akcia v rámci medzinárodného projektu pokračuje v stredu na maďarskej strane.

 

Čistenie prebiehalo v blízkosti prihraničných obcí Zemplín, Ladmovce, Viničky, Streda nad Bodrogom a Borša. V utorok popoludní sa posunulo k maďarskej obci Alsóberecki, v stredu pokračuje k mestu Sárospatak. „Vyzbieraný odpad dobrovoľníci triedia na sklo a kovy, PET fľaše a komunálny odpad. Akcia je špecifická aj v tom, že odpad sa zberá dvoma spôsobmi – z vody a z pevniny. Jedna skupina dobrovoľníkov zbiera odpad z kajakov na miestach, kde sa ostatní dobrovoľníci už nedostanú, zatiaľ čo druhá skupina čistí prírodu klasicky peši,“ priblížila komunikačná manažérka Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice Terézia Paňková. Pri čistení našli účastníci napríklad aj stavebný odpad či starý gauč, ale i pozostatky mŕtvych zvierat, ktoré by mohli byť nebezpečné vzhľadom na možnú kontamináciu vody.

Odstraňovanie odpadu pripravila Agentúra Košice v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom a Správou povodia Bodrogu Trebišov. Aktivita je realizovaná v rámci projektu Tid(y)Up, ktorý je financovaný z Dunajského nadnárodného programu.