Regióny Bratislava

DOBROVOĽNÍCTVO si po novom môžu vyskúšať aj deti. Čo bude náplňou ich práce?

BRATISLAVA – Dobrovoľnícku skúsenosť budú môcť v rámci Bratislavského kraja získať deti zo základných a materských škôl počas celoslovenského Týždňa dobrovoľníctva od 16. do 22. septembra.

 

Manažérka Bratislavského dobrovoľníckeho centra Michaela Bagalová objasnila, že na pár hodín si vyskúšať reálnu dobrovoľnícku pomoc budu môcť aj deti. Vysvetlila, že deti do 15 rokov sa môžu zapájať do dobrovoľníctva iba za špecifických podmienok. “Všetkým ale môžeme hravou formou ukázať, čo robia dobrovoľníci. Deti si tak vyskúšajú sadiť trvalky, vytrhávať burinu, maľovať hracie prvky na zem, alebo natierať jednoduché drevené prvky do záhrady,“ priblížila.

Do Týždňa dobrovoľníctva sa zapájajú prevažne občianske združenia, školy, centrá voľného času, knižnice, domovy pre seniorov, domovy sociálnych služieb, ale aj mestské časti. V rámci aktivít Týždňa dobrovoľníctva prevládajú v Bratislavskom kraji exteriérové ponuky, ako úprava záhrad, maľovanie, oprava pieskoviska, obnova prístrešku. Spomedzi interiérových – umývanie okien, administratívne práce, upratovanie detských herní, ale aj výroba koberčekov pre psov a mačky do útulkov.

Týždeň dobrovoľníctva je podľa Bagalovej vyhľadávaný pre možnosť vyskúšať si dobrovoľníctvo bez registrácie a zaväzovania sa k dlhodobej pomoci. Zapájajú sa do neho rôzne vekové skupiny, priateľské a pracovné kolektívy s cieľom stretnúť sa a pomôcť komunite vo svojom okolí. Do siedmeho ročníka sa zapojilo viac ako 70 organizácií s takmer 220 dobrovoľníckymi ponukami v hlavnom meste a okolí.