Regióny Bratislava Top

Dobrý úmysel skončil fiaskom. Vysadené stromy museli preč!

Zdroj: FB / Materská škola Majerníkova 11

BRATISLAVA – Dobrý úmysel, ktorý sa minul účinku. Bratislavská mestská časť Karlova Ves rieši veľmi ojedinelý prípad. V areáli miestnej škôlky totiž niekto „na tajňáša“ vysadil mladé stromčeky. Problém však tkvie v tom, že ani takýto, podľa všetkého dobre mienený skutok, nemôže nikto vykonať svojvoľne.

 

Stromy, ktoré niekto vysadil v areáli materskej školy na Majerníkovej ulici, tak museli preč. „Na svojvoľnú výsadbu drevín sa žiada na referáte životného prostredia, na súhlas s výsadbou je potrebný súhlas vlastníka pozemku, inak sa dopúšťa protiprávneho konania,“ vysvetlila pre Zoznam.sk krajinná architektka z miestneho úradu v Karlovej Vsi Lucia Brezovská. Z drevín sa totiž stáva ťarcha na pozemku vlastníka a ten je za ňu plne právne zodpovedný. „Vlastník, správca alebo nájomca je podľa zákona povinný sa o dreviny starať, najmä ich ošetrovať a udržiavať,“ uviedla.

O tom, že by dreviny nechali už vysadené v areáli škôlky, neuvažovali. Brezovská to odôvodnila aj tým, že ide o ovocné dreviny a niektorí rodičia detí, ktoré škôlku navštevujú, by súhlasili, iní zasa nie. „Pani riaditeľka z materskej školy nesúhlasila a ja plne zdieľam jej názor. Keby si tu každý občan takto vysádzal na cudzích pozemkoch čo chce ako by to vyzeralo? Kto by sa o to staral? Kto by bol zodpovedný?,“ argumentuje otázkami Brezovská. Upozorňuje na problém, ktorý by nastal, ak by sa človek, ktorý takto samovoľne stromy zasadí, následne v budúcnosti odsťahoval. Otázne je napríklad aj to, kto by v takomto prípade niesol zodpovednosť, ak by prišlo k poškodeniu stromu a úrazu, ktorý by s tým súvisel. „Nie je podľa mňa na mieste, aby si svojvoľne ľudia vysádzali čo chcú, bez súhlasu a konzultácie a vonkoncom nie na pozemku materskej školy. Je to oplotený pozemok, patrí pod vyhradenú zeleň. Je to vniknutie na cudzí pozemok. Takže, nie neuvažovali sme o tom, že tam ostanú. To je ako keby k Vám niekto prišiel do súkromnej záhrady, že si tu niečo vysadí a bude sa o to starať.  To naozaj nie je na mieste,“ tvrdí.

 

Stromy už dnes areál škôlky nezdobia. Zdroj: FB / Karlova Ves

Stromy na smetisku neskončia

Pracant, ktorý sa takto svojvoľne pustil do skrášľovania okolia, mal pritom očividne ešte ďalšie plány. Na mieste si totiž nechal náradie a aj ďalšie stromčeky. To, kto za „akciou“ stojí, však zatiaľ nevedia. Brezovská však uviedla, že dotyčný okrem vysadených stromčekov po sebe zanechal aj skladisko odpadu v areáli škôlky pod podchodom. Zároveň zničil a orezal dreviny na pozemku, aby konáre mohol použiť na upevnenie svojich drevín. Aj keď teda konal zrejme s dobrým úmyslom, ten sa minul účinku.

Po všetky svoje veci si však môže prísť. „Na plot materskej školy bol umiestnený oznam, kde si obyvateľ, ktorý dreviny vysadil, môže do 10 pracovných dní svoje dreviny vyzdvihnúť. Predpokladám a dúfam, že si dotyčný obyvateľ pre dreviny príde, v opačnom prípade ich darujeme buď komunitnej záhrade, oslovíme iné MŠ, ZŠ o ktorých vieme, že majú podobnú výsadbu a ocenili by to,“ dodala Brezovská.

Mohlo by vás zaujímať: