Spoločnosť Domáce

DROGY: Na Slovensku sa najčastejšie liečia závislosti od pervitínu

špáradlá

BRATISLAVA – Na Slovensku sa vlani liečilo 3 106 užívateľov drog. Medziročne ich počet klesol o 147, no za posledných desať rokov vzrástol o 1 050. Liečebne najviac plnili užívatelia stimulačných látok, najmä pervitínu. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Národného centra zdravotníckych informácií Boris Chmel.

Vlani sa v SR liečilo 1 192 užívateľov stimulačných látok, z ktorých až 1 148 bolo závislých od pervitínu. Medziročne klesol počet liečených ľudí závislých od opiátov o dve percentá na 760, z nich 607 užívalo heroín. Naopak, zvýšil sa podiel užívateľov kanabisu oproti predchádzajúcemu roku o percento. Liečilo sa ich 743, z nich 713 užívalo marihuanu. Ich počet sa pritom od roku 2008 zvýšil takmer 2,5-násobne, uvádza sa v tlačovej správe.

Dlhodobým trendom je, že sa lieči viac mužov ako žien, pomer je 2 546 ku 560. „Liečia sa najmä mladí ľudia vo veku 25 až 29 rokov, ktorí tvoria 22 percentá z celkového počtu,“ uviedol generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií Peter Blaškovitš, podľa ktorého vzrástol aj počet liečených detí do 14 rokov zo sedem na jedenásť.

Okrem primárnej drogy užívalo 1 900 pacientov aj sekundárnu. „Pacienti sú v priemere starší, je viac polyúzerov, menej sa pichá a užíva sa viac stimulujúcich drog,“ konštatoval hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica. Ako doplnil Blaškovitš, najvyšší počet liečených je spomedzi nezamestnaných a podľa vzdelania išlo hlavne o mužov so stredným vzdelaním bez maturity a o ženy so základným ukončeným vzdelaním. Najviac pacientov malo trvalý pobyt v Bratislavskom, najmenej v Prešovskom kraji.

Hlavným dôvodom na vyhľadanie liečby bola vlastná iniciatíva, prípadne iniciatíva rodiny a priateľov (38,4 percenta) a súdom alebo políciou nariadená liečba (25,4 percenta). Podľa Ľubomíra Okruhlicu dokážu pomôcť 70 až 90 percentám pacientov. „Závisí to od diagnózy a tiež od očakávania pacienta, naša dlhodobá štúdia zistila, že dve tretiny dlhodobo abstinujú a ostatným sa čiastočne upraví ich zdravotný stav, asi u desať percent nedôjde k výraznejšiemu zlepšeniu,“ uzavrel.