Regióny Trnava Dunajská Streda Senica

Enviropolícia obvinila podnikateľa, ktorý vyhodil do prírody 30 ton odpadu

Obvinili podnikateľa, ktorý vyhodil takmer 30 ton kalu z odpadovej vody do prírody. Zdroj: FB/Polícia SR-Trnavský kraj
TRNAVA – Príslušníci enviropolície riešia v týchto dňoch dva samostatné prípady v súvislosti s neoprávneným nakladaním s odpadmi. V jednom prípade vyšetrovateľ vzniesol obvinenie, druhom začal trestné stíhanie.
Vyšetrovateľ enviropolície vzniesol obvinenie fyzickej osobe J. CH. (1964) z Dunajskej Stredy a právnickej osobe pre zločin Neoprávnené nakladanie s odpadmi. Podľa zistení enviropolicajtov J. CH. ako konateľ spoločnosti v jej mene mal od roku 2017 do roku 2020 v obci Michal na Ostrove nakladať s odpadom v rozpore s príslušnými právnymi predpismi v rozsahu viac ako 1,9 milióna Eur. Obvinený mal uložiť kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd v množstve viac ako 28,4 tisíc ton na miesto, ktoré na to nie je určené – na zem medzi hospodárske budovy, bez ďalšieho úmyslu tento odpad zneškodniť.
V druhom prípade, ktorým sa zaoberá enviropolícia, sa miesto činu nachádza v bezprostrednej blízkosti chráneného územia Grgás, kde platí II. stupeň ochrany z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu. Vyšetrovateľ enviropolície začal trestné stíhanie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu Neoprávnené nakladanie s odpadmi, ktorého sa mal dopustiť zatiaľ neznámy páchateľ. V katastri obce Lakšárska Nová Ves v okrese Senica mal uložiť 190 m3 plastov, 40 kusov odpadových pneumatík z osobných automobilov, 3 m3 drobného stavebného odpadu, 0,5 m3 objemného odpadu, 9 m3 betónu, 7,5 m3 drobného stavebného odpadu a 3,6 m3 objemného odpadu na inom, ako na mieste na tom určenom. Škoda, ktorú spôsobil je vo výške viac ako 9 580 Eur.