Regióny Topoľčany

Enviroprojekt gymnázia v Topoľčanoch spojí študentov i vedcov z univerzity

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay.com

TOPOĽČANY – Spoluprácu so slovenskými a zahraničnými školami i univerzitou zahŕňa environmentálny projekt, ktorý pripravuje Gymnázium na Ulici 17. novembra v Topoľčanoch. Zaoberať sa bude predovšetkým zmierňovaním dosahov klimatických zmien.

 

Projekt v celkovej hodnote 41.000 eur bude spolufinancovaný z programu SK-Klíma a z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). „Jeho cieľom bude zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy. Zároveň rozšíri vzdelávacie materiály o takzvané projektové vyučovanie. Bude sa tiež zaoberať monitorovaním stavu zložiek životného prostredia a spracovaním získaných informácií do žiackych vedeckých projektov. Ponúkne tiež návrhy riešení ekologických problémov,“ informoval NSK.

Okrem topoľčianskeho gymnázia bude na projekte spolupracovať aj Fakulta prírodných vied na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Gymnázium na Mládežníckej ulici v Šahách, občianske združenie Viac ako učenie a Raholt ungdomsskole v Nórsku. „Aktivity realizované prostredníctvom projektu sú zamerané na prípravu materiálov o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene podnebia, na revitalizáciu školskej záhrady, zriadenie ekozáhrady a organizáciu environmentálnych podujatí a prednášok,“ uviedol Úrad NSK.