Zahraničné Politika Top

EÚ musí vyriešiť sexuálne obťažovanie doma, potom môže byť hlasom morálky

BRATISLAVA – Ak má byť Európska únia hlasom morálneho apelu proti prípadom sexuálneho obťažovania a násilia vo svete, musí najskôr urobiť všetko pre to, aby podobné praktiky čo najviac obmedzila na svojom území. Myslí si to europoslanec Ivan Štefanec (EPP, KDH). Európsky parlament ako celok tento týždeň dôrazne odsúdil všetky formy sexuálneho násilia, ako aj tolerovanie fyzického či psychického obťažovania.

Kampaň #MeToo sa na sociálnych sieťach, ale aj v reálnom živote rozbehla po tom, čo vypuklo najavo, že americký filmový producent Harvey Weinstein obťažoval ženy dlhé roky. V médiách sa dokonca objavili aj prípady sexuálneho obťažovania v samotnom Európskom parlamente. Sexuálne obťažovanie zažila aj eurokomisárka pre rodovú rovnosť Věra Jourová, vyjadrila sa, že nie je rada, že sa to deje, ale je rada, že to ženy začali nahlasovať.

„Sexuálne obťažovanie je absolútne neprípustné, aj keď sa, bohužiaľ, deje nielen v Hollywoode alebo európskych inštitúciách, ale aj dennodenne na uliciach a verejných priestranstvách. Kľúčové však je od malička vzdelávať a viesť deti k rešpektu voči druhým osobám, ich súkromiu a najmä hraniciam, ktoré si tá-ktorá osoba vytýči,” uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, NOVA).

Podľa Moniky Smolkovej (S&D, Smer-SD) je sexuálne násilie a obťažovanie žien problémom nielen v EÚ, ale na celom svete. „Treba o tom verejne hovoriť a prestať tolerovať akékoľvek náznaky obťažovania. Účinnou informačnou kampaňou a aktívnejším prístupom orgánov činných v trestnom konaní by sme tento nežiadúci jav mohli eliminovať a predchádzať mu,” uviedla Smolková.

Poslanci v nelegislatívnom uznesení, ktoré vo štvrtok schválili pomerom hlasov 580 (za): 10 (proti): 27 (zdržalo sa hlasovania), uviedli, že samotný EP musí urýchlene a dôkladne preskúmať nedávne obvinenia súvisiace so sexuálnym obťažovaním a zneužívaním na svojej pôde.

Schválený text vyzýva na zavedenie povinných školení pre všetkých zamestnancov a poslancov v oblasti rešpektu a zachovávania ľudskej dôstojnosti na pracovisku, vedenie dôverného registra prípadov, vytvorenie pracovnej skupiny zloženej z nezávislých odborníkov na preskúmanie situácie v EP a poskytnutie plnej podpory obetiam počas vyšetrovania v rámci parlamentných postupov alebo postupov miestnej polície.

Poslanci tiež vyzvali členské štáty, aby preskúmali situáciu v oblasti sexuálneho obťažovania a zneužívania vo svojich národných parlamentoch a prijali náležité opatrenia. Politici by mali podľa uznesenia ísť zodpovedne príkladom pri predchádzaní a boji proti sexuálnemu obťažovaniu v parlamentoch a mimo nich.

Podľa správy Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) z roku 2014 o násilí páchanom na ženách zažila každá tretia žena v dospelosti fyzické alebo sexuálne násilie. Až 55 percent žien v EÚ bolo sexuálne obťažovaných a 32 percent všetkých obetí v EÚ uviedlo, že tohto obťažovania sa dopustil ich nadriadený, kolega alebo zákazník.

Sexuálnemu obťažovaniu bolo v povolaniach, ktoré si vyžadujú určitú kvalifikáciu alebo na pozíciách vo vrcholovom manažmente, vystavených 75 percent žien, v sektore služieb to bolo 61 percent žien. S kybernetickým obťažovaním sa v EÚ stretlo 20 percent mladých žien vo veku od 18 do 29 rokov, pričom každá desiata žena bola vystavená sexuálnemu obťažovaniu alebo prenasledovaná prostredníctvom nových technológií.