Politika Zahraničné

EÚ počas 15 rokov masívne investovala do rozvoja nových členských krajín

EÚ počas 15 rokov masívne investovala do rozvoja nových členských krajín. Ilustračné foto: archív

BRUSEL – Európska únia masívne investovala do rozvoja svojich desiatich nových členských krajín týchto krajín prostredníctvom regionálneho financovania cez politiku súdržnosti alebo Investičného plánu pre Európu (takzvaný Junckerov plán). Európska komisia (EK) to uviedla v utorok, deň pred 15. výročím rozšírenia EÚ o Cyprus, Českú republiku, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovensko a Slovinsko.

 

Predseda EK Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti konštatoval, že rozhodnutie z roku 2004 bolo “veľkým momentom pre náš kontinent a veľký moment v histórii”. 

“Pristúpenie krajín strednej a východnej Európy a odhodlanosť ich obyvateľov pri príprave na toto pristúpenie nám umožnili zosúladiť geografiu nášho kontinentu s jeho dejinami,” uviedol Juncker vo oficiálnom vyhlásení. Dodal, že naďalej zostáva horlivým priaznivcom rozšírenia Únie.

EÚ musela masívne investovať prostredníctvm svojej politiky súdržnosti a od roku 2014 aj prostredníctvom Investičného plánu pre Európu alebo takzvaného Junckerovho plánu, aby nové členské štáty dobehli priemer EÚ z hľadiska rastu a príjmov. EK vo vyhlásení uviedla, že tieto investície mali pozitívne výsledky v praxi, a to nielen vďaka financovaniu zo strany EÚ, ale aj vďaka úsiliu nových členských štátov o reformu a zatraktívnenie miest pre investorov a podniky.

V rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov sa v uvedených desiatich členských štátoch má v období rokov 2004-2020 preinvestovať 365,2 miliardy eur. To je každý rok 2,6 percenta ich HDP. Od roku 2014 sa v desiatich členských štátoch v rámci Junckerovho plánu zmobilizovalo 31,4 miliardy eur v podobe dodatočných investícií.

Medzi kľúčové výsledky investícií do politiky súdržnosti v členských štátoch patrí vytvorenie 367.000 pracovných miest, prístup 9,6 milióna ľudí k širokopásmovému internetovému pripojeniu, zabezpečenie lepšej vodovodnej siete pre 11,4 milióna ľudí a prístup k lepším zdravotníckym službám pre 25 miliónov ľudí.

V prípade Slovenska platí, že v rokoch 2004-2020 bude preinvestovaných 29,5 miliardy eur z európskych štrukturálnych a investičných fondov a 1,2 miliardy eur v podobe dodatočných investícií cez Junckerov plánu. Od začiatku funkčného obdobia Junckerovej komisie v roku 2014 bolo na Slovensku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a z Junckerovho plánu podporených 25.988 malých a stredných podnikov a tiež platí, že od roku 2014 EÚ poskytuje štrukturálne financovanie vo výške 60 percent všetkých verejných investícií na Slovensku.

EK upozornila, že HDP na obyvateľa na Slovensku vzrástol v rokoch 2003-2017 o 94 percent, čo znamená, že sa životná úroveň v tomto období takmer zdvojnásobila.