Domáce

Európskej komisii prekážajú slovenské skládky. Dvíha nám varovný prst

Zdroj: TASR / Marko Erd

BRATISLAVA – Slovensku a ďalším 13 členským krajinám Európskej únie hrozí, že do roku 2020 nedosiahnu 50-percentný recyklačný cieľ v oblasti komunálneho odpadu. Vo svojej najnovšej správe o dosahovaní cieľov v oblasti recyklácie odpadov to konštatovala Európska komisia (EK).

Zároveň predložila aj plán, ktorý by mal zabezpečiť, aby tieto krajiny konali v súlade s právnymi predpismi EÚ o odpadoch. Predstavitelia EK navštívia v tejto súvislosti Slovensko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Maltu, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko a Španielsko a s ich orgánmi prediskutujú možnosti a hlavné výzvy v oblasti spracovania odpadov.

Na Slovensku vzniká ročne približne 10 miliónov ton odpadov. Produkcia komunálneho odpadu predstavuje 475 kg na obyvateľa za rok, priemer EÚ je 321 kg na obyvateľa za rok. Priemerný podiel odpadu určeného na recykláciu by sa mal do roku 2030 v členských krajinách Európskej únie vrátane Slovenska zvýšiť na 70 percent, 50-percentnú recykláciu chce EÚ dosiahnuť do roku 2020. Slovensko podľa posledných štatistík recykluje približne 23 percent komunálnych odpadov. Na Slovensku viac ako dve tretiny odpadov končia na skládkach, kým priemer EÚ je okolo 28 percent.

Aby Slovensko splnilo recyklačné ciele EÚ, musí do roku 2035 znížiť skládkovanie pod 25 percent a v roku 2040 pod 10 percent.

Parlament tento mesiac schválil novelu zákona o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia, ktorá zvyšuje poplatky za ukladanie odpadov na skládky. Poplatky za skládkovanie sú totiž na Slovensku najnižšie v Európe.

Účelom nového zákona je znevýhodnenie skládkovania odpadov a vytvorenie motivačného faktora pre triedený zber a zvýšenie recyklácie komunálnych odpadov.