Spoločnosť Domáce Ekonomika

Európsky parlament odobril zákony na ekologickejší a odolnejší trh s elektrickou energiou

Zdroj: Archiv

BRUSEL / ŠTRASBURG – Európsky parlament (EP) v utorok v Štrasburgu prijal legislatívu, ktorej cieľom je ekologickejší, konkurencieschopnejší a na riziká pripravenejší trh Európskej únie (EÚ) s elektrickou energiou.

 

Poslanci schválili štyri legislatívne texty týkajúce sa trhu EÚ s elektrickou energiou. Ide o poslednú súčasť balíka opatrení s názvom Čistá energia pre všetkých Európanov, ktorý navrhla Európska komisia. Nové pravidlá sú výsledkom dohody parlamentných vyjednávačov so zástupcami Rady EÚ.

Spotrebitelia by na základe novej legislatívy mali získať garantovaný prístup k inteligentným elektromerom, dynamickej tvorbe cien a možnosti bezplatne zmeniť dodávateľa v rámci trojtýždňovej lehoty od podania žiadosti o zmenu. Od roku 2026 by sa lehota na zmenu dodávateľa mala skrátiť na 24 hodín od momentu, keď spotrebiteľ o zmenu požiada.

Členské štáty budú mať aj naďalej možnosť na základe prísnych pravidiel dočasne regulovať ceny elektriny s cieľom pomôcť domácnostiam, ktoré trpia energetickou chudobou. Hlavným nástrojom boja proti energetickej chudobe by však mali byť vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia.
Jedným z hlavných cieľov nových pravidiel je dosiahnuť, aby aspoň 70 % obchodnej kapacity mohlo voľne prúdiť cez hranice v rámci EÚ.

Odstránenie prekážok cezhraničného obchodu s elektrickou energiou uľahčí v rámci Únie aj obchod s energiou z obnoviteľných zdrojov, ktorá by na základe cieľov EÚ mala do roku 2030 tvoriť aspoň 32 % hrubej konečnej energetickej spotreby.

Poslanci podporili novú legislatívu s prísnejšími obmedzeniami pre členské štáty, ktoré by mali zabrániť poskytovaniu štátnej pomoci najznečisťujúcejším elektrárňam využívajúcim fosílne palivá, čiže aj uhoľným elektrárňam. Pravidlá EÚ v súčasnosti umožňujú členským štátom poskytovať uhoľným elektrárňam štátnu pomoc s cieľom ich dočasného udržania v zálohe pre prípad výrazného nárastu dopytu po elektrickej energii. Nové opatrenia sa budú vzťahovať na všetky nové elektrárne, ktoré vzniknú po vstupe nariadenia do platnosti. Existujúcich elektrární sa budú týkať od roku 2025. Zmlúv o využívaní kapacít, ktoré budú uzavreté ešte pred 31. decembrom 2019, sa nové pravidlá nedotknú.

Parlament schválil aj nariadenie týkajúce sa pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie, čo by malo zlepšiť ochranu občanov pred nečakanými výpadkami dodávok elektrickej energie. Vnútroštátnym orgánom vznikne povinnosť vypracovať na jej základe národné plány, ktoré sa zamerajú na riziká nedostatku elektrickej energie, a zlepšiť spoluprácu na regionálnej úrovni. Členské štáty, ktorým bude poskytnutá asistencia zo strany iných krajín EÚ, by mali niesť primerané náklady.