Spoločnosť Politika Zahraničné

Európsky parlament poukázal na problémové miesta pri dodržiavaní základných ľudských práv v EÚ. Žiada ich odstránenie

Zdroj: TASR / Štefan Puškáš

BRUSEL – Európsky parlament vo štvrtok zareagoval na správy o stave základných práv v EÚ za roky 2018 a 2019. Poslanci v rámci plenárneho zasadnutia v Bruseli poukázali na mnoho problémových oblastí a vyzvali na odstránenie nedostatkov.

 

Nelegislatívne uznesenie, ktoré podporilo 330 poslancov, odmietlo 298 z nich a 65 sa zdržalo hlasovania, dôrazne odsudzuje snahy vlád niektorých členských štátov EÚ o oslabenie deľby moci a nezávislosti súdnictva v ich krajinách. Poslanci jasne naznačili, že v súčasnej situácii je mimoriadne dôležité zaviesť mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva. Rezolúcia kritizuje útoky na slobodu, nezávislosť a pluralitu médií a oceňuje demokratickú úlohu novinárov a oznamovateľov korupcie a nezákonnej činnosti. Poslanci vyzvali členské štáty, aby sa neprijímali právne normy obmedzujúce slobodu zhromažďovania a zastavili neprimerané a násilné zásahy voči pokojným demonštrantom.

Europarlament upozornil na skutočnosť, že znižovanie vládnych výdavkov výrazne postihlo členov zraniteľných skupín – ženy, osoby so zdravotným postihnutím, seniorov, deti, migrantov, Rómov a osoby z komunity LGBTI. Poslanci chcú, aby sa pri tvorbe makroekonomických politík brali do úvahy aj sociálne aspekty a aby aj najohrozenejšie skupiny využívali svoje sociálne, politické a ekonomické práva. Uznesenie EP odsudzuje organizované útoky proti rodovej rovnosti a právam žien, a to aj v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a s ním súvisiacich práv. Podľa stanoviska poslancov ženy majú právo na prístup k moderným metódam antikoncepcie a k bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva.

Alarmujúci počet vrážd žien

Poslanci zároveň odsúdili alarmujúci počet prípadov vrážd žien v EÚ, ako aj etnickú segregáciu rómskych žien v zariadeniach zdravotnej starostlivosti o matky. Podľa EP by členské štáty mali okamžite zakázať všetky formy etnickej diskriminácie v zariadeniach zdravotnej starostlivosti a urýchlene odškodniť obete nútenej sterilizácie. Parlament vyjadril znepokojenie aj nad správami o násilných zásahoch proti utečencom a humanitárnou situáciou v hotspotoch pre utečencov. Poslanci odsúdili zastrašovanie, zatýkanie a trestné konania proti organizáciám občianskej spoločnosti a jednotlivcom za poskytovanie humanitárnej pomoci migrantom a vyzvali na zavedenie humanitárnych koridorov a humanitárnych víz EÚ.

Zákonodarcovia poukázali tiež na znepokojujúci trend rastúcej všeobecnej akceptácie nenávistných prejavov, pričom rasizmus v rôznych formách prejavujú už nielen extrémisti, ale aj niektorí politickí lídri či členovia vlád členských štátov Únie. Parlament v tejto súvislosti vyzval krajiny EÚ, aby zaviedli účinný zákaz neofašistických a neonacistických skupín a akýchkoľvek združení, ktoré vyzdvihujú a oslavujú nacizmus a fašizmus. Zároveň odsúdili všetky útoky na kresťanov a vyzvali na rovnaké zaobchádzanie s kresťanmi v Európe aj vo svete.