Zahraničné Spoločnosť

Európsky parlament vyzval na zníženie emisií CO2 v námornej doprave

Zdroj: pixabay.com

BRUSEL – Európsky parlament (EP) v stredu v súlade so snahou o celkovú dekarbonizáciu dopravy vyzval na prijatie ambicióznejších opatrení na zníženie emisií CO2 aj v námornej doprave. Informoval o tom EP na svojej oficiálne webovej stránke.

 

Text podľa EP predstavuje reakciu parlamentu na návrh novelizácie nariadenia o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy, ktorý predložila Európska komisia (EK). Ide zároveň o mandát EP na rokovania s Radou (ministrov) EÚ o konečnom znení novej legislatívy. EP návrh schválil pomerom hlasov 520 k 94, pričom 77 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania. Poslanci podporili návrh EK na zosúladenie systému EÚ na monitorovanie, vykazovanie a overovanie emisií CO2 z námornej dopravy so systémom Medzinárodnej námornej organizácie (IMO).

Poslanci však zároveň poukázali na nedostatočný pokrok IMO v úsilí o dosiahnutie ambicióznej celosvetovej dohody na znižovaní emisií skleníkových plynov. EP preto požiadal Komisiu o posúdenie celkovej environmentálnej integrity opatrení IMO, a to aj v súvislosti s cieľmi obsiahnutými v parížskej klimatickej dohode z roku 2015. Poslanci v tejto súvislosti zdôraznili potrebu urýchlene dosiahnuť ambicióznu celosvetovú dohodu na znižovaní emisií skleníkových plynov v námornej doprave.

Parlament je po schválení svojho vyjednávacieho mandátu pripravený na rokovania s Radou (ministrov) EÚ. Konečné znenie nového nariadenia tak vzíde z dohody poslancov so zástupcami členských krajín.