Politika Domáce

Gála kritizuje Združenie sudcov Slovenska. Hovoria o vážnych nedostatkoch

Minister spravodlivosti SR Gábor Gál (Most-Híd) opäť čelí kritike. Zdroj: TASR / Jakub Kotian

BRATISLAVA – Zvýšenie počtu justičných čakateľov je pre ministra spravodlivosti Gábora Gála priorita, pretože prax ukázala, že sú po odbornej stránke lepšie pripravení úspešne absolvovať justičné skúšky a hromadné výberové konania na sudcov. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa rezortu spravodlivosti Zuzana Drobová. Reagovala tak na kritiku Združenia sudcov Slovenska, podľa ktorej nedostatok justičných čakateľov ohrozuje fungovanie súdnictva.

 

“Táto problematika je dlhodobo známa a vedenie rezortu spravodlivosti ju od minulého roka intenzívne rieši. V legislatívnom procese máme aktuálne návrh zákona, ktorý zabezpečí vzdelávanie a transparentný výber justičných čakateľov. Na základe tohto zákona chceme prijať niekoľko desiatok justičných čakateľov,” povedala Drobová. Minister spravodlivosti podľa nej vo štvrtok rokoval aj na túto tému s novým ministrom financií s cieľom zabezpečiť pre justičných čakateľov finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. “Rovnako hľadáme možnosti financovania aj cez eurofondy tak, aby justičných čakateľov pribudlo čo najviac,” dodala Drobová.

Hrozí personálny kolaps?

Podľa dnešného vyhlásenia Združenia sudcov Slovenska hrozí slovenskej justícii personálny kolaps v dôsledku odchodu takmer 300 sudcov v najbližších troch rokoch do dôchodku. Justičných čakateľov, ktorí sú jediní oprávnení v rámci justície odborne sa pripravovať na výkon funkcie sudcu všeobecného súdu, je pritom v súčasnosti podľa združenia len 14. “Súčasný negatívny stav preukazuje aj neplnenie schváleného vládneho programu v časti Spravodlivosť a súdnictvo, kde sa konštatuje i záväzok prijatia opatrení na stabilizáciu personálneho obsadenia súdov a zefektívnenia obsadzovania voľných miest sudcov,” konštatuje ZSS.

Združenie sudcov zdôraznilo, že odbornosť, ktorá v prípade sudcovského povolania zahŕňa aj špecifické zručnosti, ktoré sa v iných právnických profesiách neuplatňujú, je jednou zo záruk nezávislosti a nestrannosti sudcu a zároveň nevyhnutným predpokladom riadneho a včasného výkonu súdnictva. Výsledky hromadných výberových konaní sudcov za rok 2018 však podľa nich preukazujú výrazne nízku odbornú úroveň veľkej väčšiny uchádzačov. Úspešnosť vo výbere totiž predstavovala okolo 30 percent. ZSS preto vyzvalo vládu a rezort spravodlivosti “na okamžité a urýchlené odstránenie alarmujúceho stavu personálnej poddimenzovanosti justičných čakateľov zabezpečením podmienok na vypísanie výberových konaní na justičných čakateľov v tomto roku orientačne na 80 voľných miest a etapovite aj v ďalších nadchádzajúcich rokoch v uvedenom rozsahu”.