Domáce Politika

Gröhling navrhol nový systém s učebnicami pre školy: Zavedie sa trh a školy si ich budú vyberať

Poslanec Branislav Gröhling a ministerka školstva Martina Lubyová - Zdroj: TASR – Štefan Puškáš, Marko Erd

BRATISLAVA – Poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling (SaS) navrhuje otvoriť trh s učebnicami a umožniť školám si ich vyberať. Zmeny v zákone o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení predložil na októbrovú schôdzu parlamentu.

Poslanec tvrdí, že SR v súčasnosti ako jedna z posledných štyroch krajín Európy nemá otvorený trh s učebnicami. “Vo výchovno-vzdelávacom procese je možné používať len učebnice so schvaľovacou doložkou, ktoré sú financované štátom alebo učebnice s odporúčacou doložkou, ktoré štát nemá povinnosť financovať,” uviedol poslanec v dôvodovej správe k návrhu novely zákona s tým, že pokiaľ majú školy o takéto učebnice záujem, vo väčšine prípadov si ich zakúpia z vlastných finančných prostriedkov.

Cieľom zmeny koncepcie vo vydávaní, obstarávaní a používaní učebníc v školách by malo byť úplne otvorenie trhu s učebnicami. “Návrh zákona ruší delenie na učebnice so schvaľovacou doložkou a odporúčacou doložkou a školám sa poskytuje možnosť, aby sa samy rozhodli, ktoré učebnice budú vo výchovno-vzdelávacom procese využívať. Školy si budú môcť vybrať zo všetkých kníh, ktorým bola Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, prípadne Ministerstvom zdravotníctva SR udelená odporúčacia doložka,” vysvetlil poslanec. Predkladaný návrh zákona by mal zároveň za cieľ zabezpečiť, aby školy pri svojom výbere učebníc neboli ovplyvňované zdrojom ich financovania, nakoľko sa finančné prostriedky určené na zakúpenie učebníc stanú súčasťou normatívneho príspevku na žiaka.

Podľa poslanca v rámci trojročného prechodného obdobia by sa školám zvýšil objem finančných prostriedkov, ktoré budú môcť použiť na zakúpenie nových učebníc. Zároveň sa im umožní vyberať si zo širšej ponuky. Počas tohto prechodného obdobia by malo byť potrebné sledovať správanie škôl pri obstarávaní nových učebníc a vyhodnocovať, do akej miery aktívne využívajú túto možnosť. Na základe záverov z vývoja tohto prechodného obdobia by ďalším krokom za účelom otvorenia trhu s učebnicami malo byť podľa Gröhlinga úplné zrušenie odporúčacích doložiek ministerstva. “V dôsledku toho by sa školám umožnilo vyberať si a z prevádzkového normatívu financovať zakúpenie akýchkoľvek na trhu dostupných kníh, pokiaľ by ich obsah bol v súlade s princípmi a cieľmi školského zákona,” dodáva sa v dôvodovej správe.

Podľa Gröhlinga súčasný systém centralizovaného zabezpečovania učebníc so sebou prináša množstvo nedostatkov. Pripomenul, že v septembri tohto roka školám chýbalo 1,1 milióna učebníc. “Na školský rok 2018/2019 žiadali školy 2,6 milióna učebníc, čo znamená, že 42 percent učebníc nebolo zabezpečených. Ďalším nedostatkom je situácia, keď si školy objednajú konkrétnu učebnicu, no nedostanú ju z toho dôvodu, že sa daný titul už netlačí,” priblížil poslanec. Zároveň podľa neho súčasný systém obmedzuje konkurenčné prostredie pri tvorbe a vydávaní nových učebníc a spôsobuje aj utlmenie nových vzdelávacích metód.