Regióny Košice

Gymnázium Šrobárova v Košiciach predlžuje možnosť prihlásiť sa na štúdium IB DP

Gymnázium Šrobárova v Košiciach
FOTO: TASR/Milan Kapusta

KOŠICE – Gymnázium Šrobárova v Košiciach predlžuje možnosť prihlásiť sa na štúdium programu s medzinárodnou maturitou International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP). Nový termín doručenia prihlášok je do 6. júna, výberové konanie sa uskutoční 15. júna v budove gymnázia. Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka uviedol, že termín predlžujú o tri týždne s cieľom vyjsť v ústrety všetkým uchádzačom a poskytnúť im dostatok času na podanie prihlášky a prípravu na výberový pohovor.

 

Výberové konanie pre žiaka s národným vzdelávacím programom pozostáva z písomnej a ústnej časti, zahŕňa test z matematiky, anglického jazyka a eseje z anglického jazyka v rozsahu 500 slov a tiež pohovor s cieľom posúdiť potenciál uchádzača uspieť v jednotlivých aspektoch štúdia. Študenti, ktorí chcú prestúpiť z medzinárodných alebo zahraničných škôl, musia zaslať motivačný list v rozsahu do 500 slov, doložiť vysvedčenia a odporúčanie z navštevovanej strednej školy.

Pre nadchádzajúci školský rok gymnázium otvára triedu pre 22 žiakov. Prihlásiť sa môžu tí, ktorí ukončil 2. alebo 3. ročník gymnázia so štvorročným vzdelávacím programom, sextu alebo septimu gymnázia s osemročným vzdelávacím programom, alebo 3. alebo 4. ročník bilingválneho gymnázia s vyučovacím jazykom anglickým. Hovorca KSK Michal Hudák dodal, že košické krajské gymnázium získalo akreditáciu pre IB DP program ako tretia štátna škola na Slovensku a jediná vo východoslovenskom regióne.

Na rozdiel od bilingválneho štúdia, ktoré sa končí slovenskou maturitou, je IB DP kompletne v cudzom jazyku a končí sa medzinárodnou maturitou, diplom pritom uznávajú všetky svetové univerzity. “Osnovy programu sú jednotné pre všetky IB školy na celom svete a získané maturitné vysvedčenie v medzinárodnom meradle zodpovedá štandardom prijatia na univerzitu. Unikátnosť prínosu tohto programu spočíva práve v prepájaní školských a mimoškolských aktivít, ako je napríklad dobrovoľníctvo,” dodáva Hudák.