Regióny Handlová

Handlovská radnica vráti obyvateľom na úľavách za odpad viac ako 10 000 eur

Ilustračná foto. Zdroj: pixabay.com

HANDLOVÁ – Handlovská samospráva vráti obyvateľom na úľavách na poplatku za komunálny odpad viac ako 10.000 eur. Časť z poplatku vráti obyvateľom nad 65 rokov, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím či Handlovčanom, ktorí v meste trvalo nežijú. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

 

Žiadosti o úľavu na poplatku za komunálny odpad mohli obyvatelia podávať do konca septembra tohto roku. “V súčasnosti mesto eviduje 1 978 žiadostí o úľavu pre seniorov, osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, respektíve tých, ktorí majú v Handlovej trvalý pobyt, ale tu preukázateľne nežijú z dôvodu štúdia alebo práce mimo Handlovej,” uviedla Paulínyová.

V zmysle daňového zákona mesto nemôže uplatňovať úľavy automaticky pre obyvateľov nad 65 rokov, preto museli obyvatelia za touto vekovou hranicou podať žiadosť, aby im úľavu priznalo. “Zľava pre seniorov nad 65 rokov a pre držiteľov preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je 20 percent, čo je v priemere 5,20 eura. Iné úľavy na poplatku za komunálny odpad sa odvíjajú od doloženia preukázateľných dokladov o tom, že študenti alebo pracujúci sa zdržujú mimo mesto. V tomto prípade úľavy predstavujú 50 alebo 80 percent,” priblížila ďalej hovorkyňa mesta.

Približne 50 žiadostí o úľavu bolo podľa nej neoprávnených, z toho najčastejšie predložením nehodnoverných a neaktuálnych dokladov. “Úľavu radnica uplatní žiadateľom iba vtedy, ak nemajú žiadne nedoplatky voči mestu a vedia preukázať, že tu nežijú, a teda neprodukujú odpad,” podotkla.

Mesto vráti na úľavách obyvateľom spolu viac ako 10 000 eur, urobí tak formou rozhodnutí, ktoré doručuje oprávneným žiadateľom počas tohto mesiaca. “Zároveň zamestnanci mesta doručujú výzvy na zaplatenie nedoplatkov, ktoré z dôvodu pandemickej situácie na Slovensku nedoručili v máji. Spolu je to takmer 1900 výziev k zaplateniu podlžností voči mestu,” ozrejmila Paulínyová.

Mesto eviduje 540 záznamov na výzvy na zaplatenie dane z nehnuteľnosti za minulé obdobie v celkovej sume 42 140,77 eura a 1 355 záznamov na výzvy za nedoplatky v poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za minulé roky v celkovej sume 245 646,22 eura.