Domáce Politika Top

Hlasy z SaS: Učitelia by mali preukazovať svoju bezúhonnosť

BRATISLAVA – Liberáli chcú presadiť zavedenie nových pravidiel pre posudzovanie bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výkone ich pedagogickej a odbornej činnosti.

Poslanci NR SR za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová, Juraj Droba a Natália Blahová chcú navrhovanou novelou zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch dosiahnuť, aby aj zahladenie odsúdenia za taxatívne vymedzené trestné činy bolo považované za prekážku bezúhonnosti. Zákonodarcovia návrh prerokujú na novembrovej schôdzi parlamentu.

Bude treba odpis z registra trestov

„Podľa navrhovanej úpravy sa bude bezúhonnosť preukazovať odpisom z registra trestov. Navrhovaná právna úprava z dôvodu zavedenia rovnakých podmienok ustanovuje povinnosť predložiť odpis z registra trestov aj učiteľom, ktorí už svoje povolanie vykonávajú,“ zdôvodňujú poslanci.

V záujme vykonateľnosti návrhu zákona poslanci navrhujú aj upraviť zákon o registri trestov, a to tak, aby osoba, ktorá sa chce uchádzať o zamestnane učiteľa, mohla požiadať o odpis z registra trestov, pričom sa deklaruje aj účel, na ktorý môže byť tento odpis použitý.

Foto: SITA