Domáce

Hlavné mesto sa pre chemickú skládku na Žabom majeri obrátilo na inšpekciu envirorezortu

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA – Mesto Bratislava sa pre chemickú skládku v bratislavskej Rači, v lokalite Žabí majer, obrátilo na Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP). Pre TASR to potvrdil magistrát s tým, že o aktuálnej situácii možných priesakov z tejto environmentálnej záťaže do otvoreného kanála, ktorý sa ďalej vlieva do povrchového toku Malého Dunaja, nemalo informácie. Na základe podnetu spred asi týždňa sa však obrátilo na SIŽP, ktorá to musí teraz preveriť.

 “Mesto bude v nasledujúcich dňoch písomne informovať aj ministerstvo životného prostredia a poskytne súčinnosť pri riešení tejto udalosti,” povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Pokiaľ šetrenie inšpekcie potvrdí, že dochádza k okamžitému uvoľňovaniu znečisťujúcich látok zo skládky environmentálnej záťaže do okolitého prostredia (do povrchových či podzemných vôd, respektíve do prostredia súvisiaceho s podzemnou vodou) mesto bude bezodkladne informovať obyvateľov v súčinnosti s inšpekciou a ministerstvom životného prostredia. “Zatiaľ od SIŽP nemáme odpovede,” podotkol Bubla.

Odstraňovanie starých environmentálnych záťaží je podľa hlavného mesta povinnosťou štátu, v tomto prípade ministerstva životného prostredia, nie samosprávy. “Avšak mesto má povinnosť zabezpečovať zásobovanie vodou a tiež dbať o ochranu životného prostredia, aj preto na magistráte hlavného mesta vznikla pracovná skupina pre komplexnú ochranu vôd v Bratislave,” povedal hovorca. Mesto vníma, že téma ochrany zdrojov pitnej vody bola dlhodobo zanedbávaná, preto cieľom magistrátu prostredníctvom pracovnej skupiny je urýchliť realizáciu opatrení na ochranu zdrojov pitnej vody.

Vody nie sú ohrozené, tvrdí envirorezort

Mestská časť Rača pre TASR uviedla, že dala vo veci znečisteného toku a vypúšťania chemických látok do neho podnet v apríli 2019 na Okresný úrad Bratislava. Starosta Michal Drotován podotkol, že úrad na list a podnet nereagoval. “Podľa nášho názoru ide o aktuálny problém (vypúšťanie vzniká niekde v okolí mostu na Bojnickej) a nie iba o starú environmentálnu záťaž, ako tvrdí ministerstvo. Žiadame príslušné štátne orgány, aby začali v tejto veci konečne konať,” vyzval Drotován.

Ministerstvo životného prostredia pre TASR v utorok (28. 1.) uviedlo, že pitné vody Žitného ostrova nie sú ohrozené environmentálnou záťažou zo skládky v Žabom majeri. V prípade tejto lokality je podľa rezortu už skončené verejné obstarávanie na geologický prieskum, boli získané vstupy na pozemky a skončili sa aj vrtné práce priamo v teréne. “Aktuálne dodávateľ analyzuje získané údaje, ktoré určia presné parametre záťaže. Teda mieru a rozsah kontaminácie. Na základe analýzy bude možné stanoviť najlepší možný spôsob sanácie a zároveň rozbehnúť potrebné konania,” povedal pre TASR hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák. Ako tvrdí, aktívni sú aj inšpektori a momentálne sa realizuje séria kontrol možných znečisťovateľov vôd. “Tie však ešte nie sú ukončené,” podotkol.

Ministerstvo deklaruje, že pitná voda je veľmi prísne monitorovaná a vďaka Lex Žitný ostrov aj prísnejšie chránená. Bratislavská vodárenská spoločnosť potvrdila, že pitná voda v Bratislave ohrozená nie je. Na starú chemickú skládku v lokalite Žabí majer upozornili v utorok (28.1.) aktivisti z OZ Za našu vodu s tým, že priesak zo skládky má priamo ohrozovať kvalitu vody na Žitnom ostrove.