Domáce

Hlavné mesto to povedalo jasne: Je vďaka BTI v Bratislave menej komárov?

Zdroj: FB / Bratislava - hlavné mesto SR

BRATISLAVA – Mesto Bratislava len za uplynulý týždeň vykonalo viac zásahov proti výskytu komárov ako počas celej minuloročnej sezóny. Vzhľadom na rozsah zásahov biologickým larvicídom BTI, viac ako dva milióny štvorcových metrov, sa podľa magistrátu podarilo zničiť miliardy lariev komárov, ktoré by sa inak vyvinuli na dospelé jedince. “Bez týchto zásahov by situácia bola neporovnateľne horšia,” deklaruje hlavné mesto.

 

Pravidelný monitoring liahnísk komárov, ako aj zásahy larvicídom BTI realizuje mesto už od jari. Po júlovom vyliatí povodia riek Dunaja a Moravy, po výdatných zrážkach v Rakúsku a Nemecku, ešte intenzívnejšie. Najintenzívnejšie zásahy realizovalo mesto v kritických lokalitách ako Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka a Rusovce. “Paralelne sme však monitoring a zásahy proti larvám komárov realizovali aj mimo týchto lokalít, kde sa v dôsledku zrážok tvorili periodické mláky,” uviedlo. Rieky sa na území Bratislavy začali vylievať 18. júla. Situáciu samospráva okamžite, aj vzhľadom na bezpečnostné hľadisko, monitorovala priamo v teréne. “Aj keď sme boli pripravení, bolo so zásahmi potrebné počkať, kým sa hladiny ustália, pretože stúpajúca hladina menila profil a rozsah liahnísk. Tento čas sme využili na dôkladné zmonitorovanie zaplaveného územia a naplánovanie čo najefektívnejších zásahov,” priblížil magistrát.

Zdroj: FB / Bratislava – hlavné mesto SR

Vzhľadom na rozsah záplav a vysoké teploty, ktoré prajú rýchlemu vývoju komárov, muselo mesto rýchlo konať, aby co najskor znicilo co najviac lariev, kym sa z nich vyliahnu dospele komare. Do zásahov sa zapojil aj mestský komunálny podnik či miestni dobrovoľníci. S rozsiahlymi zásahmi sa začalo od 20. júla, keď sa jednotlivé liahniska začali oddeľovať od hlavných tokov a monitoring už identifikoval larvy. “Na otvorených plochách sme využili aplikáciu BTI dronom. Zaplavené lesnaté územia sme ošetrovali pozemným postrekom a v liahniskách s hustým porastom tráv, rákosia a nízkej vegetácie sa najviac osvedčila ručná aplikácia BTI vo forme granulátu, ktorý cez listy prepadá do vody, kde ničí larvy komárov,” priblížila samospráva. Na väčšine plôch, kde sa vykonala kontrola po zásahu, sa potvrdila takmer stopercentná účinnosť. V liahniskách, kde sa pri kontrole ešte nejaké larvy vyskytli, zásah mesto opakuje.

Napriek zásahom nejaké komáre podľa magistrátu v Bratislave vždy budú. “Cieľom nie je a ani nemôže byť eliminácia celej populácie komárov, ale minimalizovať ich kalamitné liahnutie,” tvrdí. Mesto poukazuje aj na viaceré územia s 5. stupňom ochrany, kde nie je možné zasiahnuť. Zasahovať nemôže ani v súkromných záhradách.